En by med historie også for fremtiden

DEBATT: Byutvikling er noe av det mest spennende som finnes. Trehus og andre gamle minner vekker til stadighet debatt. På Midjord, på Eiganes, på Holmen, på Våland og andre sentrumsnære områder.

«Vi i Høyre kommer til å ta sak for sak og bevare det som bevares bør i en trehusby», skriver Cille Ihle. Her fra Taugata på Storhaug.

Debattinnlegg

 • Cille Ihle
  Kommunestyret i Stavanger, medlem av Utvalg for by- og samfunnsutvikling (H)
Publisert: Publisert:

Som medlem av Utvalg for by- og samfunnsutvikling mener jeg at det er viktig med et godt samspill mellom vern og hensyn til de som bygger, i kombinasjon med respekt for Stavangers historie.

Historien i byen vår er verdt å ta vare på. Det trenger ikke å være en motsetning mellom bevaring og fornying. Klarer vi å få til en balanse mellom dette, da finner vi svaret på en god byutvikling.

Vi i Høyre kommer til å ta sak for sak og bevare det som bevares bør i en trehusby. For vi kan ikke for hvert nye prosjekt som kommer si at akkurat i dette tilfellet så må vi fjerne historien for noe nytt .

Vi må stå opp for Stavangers identitet, og utbyggerne vil også tjene på at vi beholder og videreutvikler vårt kulturhistoriske sentrum.

Litt for hardt

Når vi ser på de siste tiårs riving av gamle hus, «storhaugpiper» og kvartaler, tør jeg påstå at vi har behandlet byens kulturminner litt for hardt. Byen og vi som historiefortellere, fortjener at vi nå er ekstra påpasselige med dette.

Vi må ta vare på vår felles kulturhistorie som er under press. Vi må stå opp for Stavangers identitet, og utbyggerne vil også tjene på at vi beholder og videreutvikler vårt kulturhistoriske sentrum.

Historien vår skaper identitet som igjen gir oss tilhørighet som til slutt gjør byen vår attraktiv. Dette gagner alle, både utbyggere, næringsliv, beboere og studenter som en gang skal flytte hjem igjen til byen sin.

Når vi er på turer til andre byer, er det stort sett alltid historien vi går etter. Det er trange dører, det er små smug, skjeve gater der folk har tråkket før oss. Det er særpreget for det stedet vi er på, vi søker. Folk trenger det ekte og autentiske, det gir tilhørighet.

Jeg mener at det ikke er noen motsetning mellom bevaring og fornying. Det er nettopp der vi klarer å gi nytt liv, bevare og fornye i ett . Det er nettopp det som er en god byutvikling .

For fremtiden

Så er det ikke akkurat et problem i byen vår at det har blitt revet for trehus de siste tiårene. Derfor skal vi i byen vår ta med oss gamle minner i det nye som bygges. Det er større sjanse for at vi kommer til å angre på det vi river enn det vi velger å ta med oss av historie inn i historien for fremtiden.

Les også

 1. Vil rive trehus og bygge hotell på Storhaug – politikerne ber utbygger jekke ned prosjektet

 2. – Bevaring og fortetting – ja takk, begge deler

 3. – Slå ring om tre­hus­byen

 4. – Fortetting bare i småhusområdene gir ikke en bærekraftig byutvikling

 5. «Stavanger bør lage mer trehusby»

 6. Stavangers trehusby er en kulturhistorisk skatt. Er den truet av fortettingen?

 7. – Grunn­leggende mangel på kunn­skap i Aftenblad-leder

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Kulturminner
 4. Kommunestyret

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 3. Ryfylke har fått sin første vingård

 4. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 5. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 6. Her skjer helgevolden i Stavanger sentrum