Legg vekk prestisjen om lege­utdanning i Stavanger!

KRONIKK: Fremtidens lege­utdanning på Vest­landet handler ikke kun om penger, men også om politisk og akademisk vilje til sam­arbeid.

Vi trenger «en modell der en andel studenter tar de første tre årene i Bergen og de siste tre årene i Stavanger, og at UiS får gradsrett til å uteksaminere dem selv», skriver Nils Petter Oveland.

Debattinnlegg

  • Nils Petter Oveland
    Nils Petter Oveland
    Lege, luftambulansetjenesten, SUS; førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultetet, UiS
Publisert: Publisert:

Det er trist å lese at det blant våre folkevalgte er vokst frem en tverrpolitisk gruppe som graver seg så dypt ned i skyttergravene at den ikke lenger kan se hva som skjer i horisonten. Ruth Grung (Ap) må mangle kunnskap om hva det vil si å samarbeide når hun uttaler at Vestlandet må ta kloke grep og ikke splitte opp i saken om fremtidens legeutdannelse i Norge.

Hennes agenda er å torpedere Universitet i Stavangers (UiS) planer om å kunne bidra med noe nytt i utdannelsen av leger. Jeg vil samtidig berømme lokalpolitikere i Sør-Rogaland, sist ut med varaordfører i Stavanger Dagny Sunnanå Hausken (Sp) i spissen, for deres kamp for å etablere legestudium i Stavanger. Sistnevnte mener at saken først og fremst handler om penger, men selv etterlyser jeg et ektefølt politisk og akademisk samarbeid mellom Bergen og Stavanger.

«Å være seg selv nok»

Tidligere universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB) Kjell Bernstrøm kalte UiS’ planer for en trussel. Den nylig avtroppede stortingsrepresentanten Grung leker med tanken om et monument dersom planene i Stavanger senkes for godt. Med slike meninger kommer man seg kanskje fremover i samfunnet, men man blir ofte ikke godt likt.

Det Norge nå trenger er ikke Grungs kongstanke om at Bergen skal utgjøre en tung motvekt mot Oslo, men en nasjonal innsats for å utdanne flere dyktige leger som et svar på de to hovedutfordringene som Grimstad-utvalget peker på:

  • Øke utdanningskapasiteten av leger.
  • Ivareta og forbedre kvaliteten på medisinerstudiet.

Utvalget vil ha 440 nye studieplasser og foreslår å øke kapasiteten, blant annet ved å benytte Stavanger som studiested. Derimot er der uenighet i utvalget hvorvidt Stavanger skal være en satellitt i UiB-systemet eller et eget studiested.

Samarbeidet har ikke vært perfekt

Det har vært flere harde kamper mellom sykehusmiljøene på Vestlandet:

  • Flere husker nok striden om nevrokirurgi i 2007, der Helse Vest brukte lang tid for å sikre akuttilbudet for hodeskadepasienter i Rogaland.
  • I 2019 kom en rapport til Helse Vest som foreslo å flytte viktige gastrokirurgiske operasjoner fra Stavanger til Bergen.
  • Samme år uttalte leder av akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen at lokalisering av luftambulansens nye AMK-sentral til Bergen ville spare en håndfull med liv hvert år. Luftambulansen styres i dag fra Bergen, men deres påstand ble ikke den gang, og har ikke siden, blitt faglig dokumentert.

Vi bør nå legge prestisje til side og vise både politisk og akademisk vilje til å samarbeide.

Vestlandslegen

UiB har lansert modellen Vestlandslegen som svar på utfordringene fra Grimstadutvalget. Denne løsningen tilsier at alle legestudentene uteksamineres fra Bergen, men at en andel har sine siste tre studieår i Stavanger i regi av SUS. Flere hevder at dette setter UiS på sidelinjen og gjør Stavanger til en filial av Bergen.

Dette er ikke en invitasjon til samarbeid og bør erstattes av en modell der en andel studenter tar de første tre årene i Bergen og de siste tre årene i Stavanger, og at UiS får gradsrett til å uteksaminere dem selv.

I dag er det monopol på denne gradsretten, som dermed sikrer universiteter i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo enerett på å utdanne leger. UiS har lenge arbeidet med sin studieplan og har høstet lovord for å tenke nytt og annerledes. Det er også samlet inn penger for å kunne opprette et legestudium i Stavanger.

Vestlandet står seg best hvis vi klarer å enes om at både UiS og UiB er en del av løsningen.

Blikk på horisonten

Den eneste som nå gjenstår, er tillatelsen til å starte opp. Det hviler nå et tungt ansvar på alle parter å finne sammen. Det gjelder spesielt sykehusledelsen ved SUS, som i perioder har blitt beskyldt for å være utydelige, men som siden har avklart at de ønsker et trepartssamarbeid med gradsrett til begge universitetene på Vestlandet.

Også UiB og SUS er tjent med å være mer løsningsorientert og titte litt på hva som skjer i horisonten. Nye SUS vil være klart i 2024–2025, og vil sammen med et nytt helsebygg på UiS være et meget egnet sted for å ta imot studenter.

På plass er også forskningslaboratoriet SEARCH i Sandnes, som inneholder operasjonsstuer og en moderne røntgenstue for å huse fremtidens leger og forskere.

Det ble også nylig kjent at UiS oppretter en egen utdannelse i medisinsk teknologi. Dermed er det lagt til rette for et samarbeid mellom legestudenter og ingeniører for å skape morgendagens medisinske løsninger. Stavanger har således masse å komme med og bør være det foretrukne studiestedet nå som Norge skal utvide sin utdanningskapasitet av leger.

Veien videre

Den nye regjeringen og Stortinget må nå tenke på hva som er best for Norge og overstyre tverrpolitiske grupperinger av stortingsrepresentanter, lokalpolitikere og fagmiljøer med en ensidig agenda om å tviholde på makt, posisjoner og gradsrett. Vestlandet står seg best hvis vi klarer å enes om at både UiS og UiB er en del av løsningen.

Dette vil være kloke grep, og det motsatte av den splittelse tidligere stortingsrepresentant Ruth Grung forfekter.

Publisert: