Dårlig forsøk, professor Moe!

DEBATT: Erlend Moes svar i et innlegg i Aftenbladet 9. oktober er et stjerneeksempel på å unnlate å svare på det det ble spurt om.

«Rapporten viser at det er fullt mulig å elektrifisere Norge, og også ha overskudd til ny industri, uten å bygge en eneste ny vindturbin i verdifull natur», skriver Hogne Hognset.
  • Hogne Hongset
    Hogne Hongset
    Foldfjorden
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi ser stadig oftere at politikere unngår å svare journalister ved å snakke om noe annet enn det de blir spurt om. Dessverre slipper de altfor ofte unna med det. For folk flest bidrar nok dette til redusert tillit til politikere generelt, i verste fall til økt politikerforakt.

Det er betenkelig hvis denne måten å delta i det offentlige ordskiftet på også brer seg i akademiske miljøer. Det vil føre til svekket tillit til det som antas å skulle være fagekspertise på ulike områder.

Ingen begrunnelse

Et ferskt eksempel er prestert av professor Erlend Moe ved NTNU. I et intervju i Sintefs og NTNUs magasin Gemini hevdet han at vi ikke vil klare å skaffe fram nok fornybar energi uten å bygge mer vindkraft på land. Han gav ingen som helst begrunnelse for påstanden.

En omfattende utredning, initiert av Motvind Norge og gjennomført av en gruppe erfarne fagfolk på energiområdet, har konkludert motsatt. Rapporten tar utgangspunkt i bl.a. Statnetts analyser av framtidig kraftbehov, og har denne tittelen: «Energipolitikk på naturens premisser». Et sammendrag av rapporten kan lastes ned som PDF.

Rapporten viser at det er fullt mulig å elektrifisere Norge, og også ha overskudd til ny industri, uten å bygge en eneste ny vindturbin i verdifull natur. Jeg gav derfor denne utfordringen til professoren i Aftenbladet: «Jeg utfordrer Moe til å legge fram den dokumentasjonen han måtte ha som viser at rapporten tar feil på dette punktet.»

Gjentar spørsmålet

Moes svar i et innlegg i Aftenbladet 9. oktober er et stjerneeksempel på å unnlate å svare på det det ble spurt om. Innlegget hans er en lang utredning om hans syn på energipolitikk generelt, men uten i det hele tatt å nærme seg et svar på spørsmålet som var stilt.

Ettersom jeg ikke fikk svar på det jeg spurte om, gjentar jeg spørsmålet:

Kan professor Moe vennligst legge fram dokumentasjon som viser at vi må ha mer vindkraft på land for å kunne gjennomføre planene om elektrifisering av det norske samfunnet, og at rapporten «Energipolitikk på naturens premisser» dermed tar feil på dette punktet?

Det er betenkelig hvis denne måten å delta i det offentlige ordskiftet på også brer seg i akademiske miljøer.
Publisert: