Høyre bør stille strengere krav til Israel

VESTBREDDEN: Ingjerd Schou svarer på vegne av Høyre på mitt innlegg, der min påstand er at Granavolden-partiene, og spesielt Høyre og FRP, bidrar til å svekke folkeretten.

Innsenderen forventer at Høyre stiller større krav til Israel. Bildet viser en ung palestinsk gutt som ble skutt under en voldelig demonstrasjon på grensen mellom Gaza og Israel.

Debattinnlegg

 • Ingebreth Forus
  Ingebreth Forus
  Palestinakomiteen i Stavanger
Publisert: Publisert:

Schou mener at det meste i mitt innlegg ikke «holder vann». Det kan hun selvsagt få lov til å mene, men hun stopper der – hun har ingen argumentasjon for sin mening.

Jeg forventer mer

Har Høyre en oppfatning av folkeretten som gjør mine påstander om Israel som en stat som begår «vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten» usanne? Mitt innlegg inneholder argumenter for en slik påstand – Schou bare «mener». Dette går igjen – Høyre «ønsker» å holde en «balansert tilnærming til konflikten». Ja vel? «Samtidig ønsker vi en best mulig relasjon til Israel». Og så? På hvilken måte fører dette framover? En av mine nevøers standardsvar hvis han ikke fikk det som han ville, var «jeg vil jo det!». Ferdig snakket. Fra hovedpartiet i regjeringa må en forvente mer.

Fakta på bakken er at palestinerne stadig – på daglig basis – blir presset tilbake. Av en militært og økonomisk overlegen okkupantmakt. Palestinakomiteen – og mange andre – mener at Israels politikk åpenbart konstituerer «vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten». Men det er altså Schou og Høyre uenige i?

Israel brøt avtalen

Egentlig er det bare å se på kartet. Og ha Oslo-avtalen – Norges store bidrag – i bakhodet: Palestinerne forpliktet seg til å anerkjenne staten Israel. Israel skulle administrere store deler av Vestbredden (C- og delvis B-områdene), og overlevere dem til en palestinsk stat etter en avtalt tidsplan. Hva skjedde? Israel brøt alle punkter i avtalen.

Egen befolkning ble plassert ut på Vestbredden i stort antall. Palestinere ble fordrevet med brutale – og folkerettsstridige – metoder. Hva kan Schou og Høyre ha lært av historien, når hun kan skrive at «spørsmålet kan bare løses på sikt gjennom gjensidig enighet og forståelse mellom begge parter»? Derom tier Schou. Etter min mening kan «spørsmålet ... bare løses» ved å legge et betydelig press på Israel. Høyres linje betyr en undergraving av folkeretten, ved i praksis å akseptere, og til og med belønne grove brudd. Det betyr å vende ryggen til den undertrykte og okkuperte part.

Palestinakomiteen – og mange andre – mener at Israels politikk åpenbart konstituerer vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten. Men det er altså Schou og Høyre uenige i?

Les også

 1. – Ensidig om Israel fra Palestinakomiteen

 2. – Regjeringen under­graver folke­retten

Publisert:

Valg 2021 - diverse

 1. Hvem er fri i sine truser?

 2. – Feil om unges representasjon og stemmegivning

 3. – Vil vi ha Forskjells-Norge?

 4. – Mer skatter og avgifter med Solberg-regjeringen

 5. – Ønsker du endring, må du stemme på noe nytt

 6. – Satser på å utvikle gode lokalsamfunn over hele landet

 1. Valg 2021 - diverse
 2. Israel
 3. Vestbredden