Senior Norge har helt rett, Ramsvigtunet er utsatt

DEBATT: Jeg har fulgt bekymringene for nok en utsettelse av Ramsvigtunet sykehjem fra leder i Senior Norge, Aud K. Knutsen, samt svaret hun fikk fra Arbeiderparti-duoen Dag Mossige og Sverre Uhlving i Aftenbladet 18. september.

«Sannheten er at vi fortsatt har lange ventelister til faste plasser på sykehjem, korttidsplasser og dagsenterplasser», skriver Kari Raustein.

Debattinnlegg

 • Kari Raustein
  Fraksjonsleder i Utvalg for Helse og Velferd (H)
Publisert: Publisert:

Det enkle svaret er at Knutsen har rett. Da Demenslandsbyen ble skrinlagt, innebar det en reell utsettelse av sårt tiltrengte sykehjemsplasser i Stavanger.

Ramsvigtunet sykehjem er det som i utgangspunktet skulle være Demenslandsbyen. Demenslandsbyen med 100 plasser var planlagt og vedtatt i forrige valgperiode – og vi i Høyre var klar for å sette spaden i jorda like etter valget. Dette ville gjort at beboerne allerede nå kunne flyttet inn på nye sterkt tiltrengte sykehjemsplasser.

Vi blir stadig flere eldre, og det kreves flere gode løsninger og ikke minst færre omkamper politisk.

Utsettelsen var et faktum

Dessverre valgte Arbeiderpartiet med sine samarbeidspartnere å stoppe hele planen om Demenslandsbyen, for så gjøre dette om til et «vanlig» sykehjem for demente. Hele prosjektet måtte planlegges på nytt, og utsettelsen var dermed et faktum.

Sannheten er at vi fortsatt har lange ventelister til faste plasser på sykehjem, korttidsplasser og dagsenterplasser. En oversikt viser at det fra 31. august 2020 til 31. august 2021, har doblet seg.

 • Antall pasienter uten heldøgnstilbud som ventet på langtidsplass i sykehjem har økt fra 7 til 18.
 • Antall pasienter uten heldøgnstilbud som ventet på korttidsplass i sykehjem har økt fra 29 til 51.
 • Antall pasienter uten heldøgnstilbud som ventet på vekselplass i sykehjem har økt fra 43 til 73.
 • Antall personer uten heldøgnstilbud som ventet på plass på aldershjem eller i omsorgsbolig har gått fra 43 til 73.

Søkerne til fast sykehjemsplass opptar plass på korttidsavdelingen, og opptar dermed viktige rehabiliteringsplasser for de som trenger dette i en kort periode, etter f.eks. sykehusbehandling.

Dagbøter

Vi har også fremdeles store kostnader i form av dagbøter til pasienter som ligger lenger på sykehus enn de behøver i påvente av en sykehjemsplass. Kostnader til utskrivningsklare pasienter fra SUS som venter på et tilbud, utgjorde for 9,3 millioner kroner i 2020.

Arbeiderpartiet nevner i sitt svar til Senior Norge at samme dekningsgrad som i dag ikke er bærekraftig inn i fremtiden. Der er vi helt enig. Derfor er det rart å tenke tilbake på budsjettdiskusjonen i fjor der Høyre fikk kritikk for å ta eldrebølgen på alvor. Vår satsing på forebyggende behandling, hjemmehjelp og boliger tilpasset den enkelte, fikk massiv kritikk av et flertall som i denne saken åpenbart taler med to tunger. Hvis de mener alvor med å få ned dekningsgraden, må de slutte å legge inn småpenger til den omstillingen vi står ovenfor. Høyre vil bruke mye mer penger på forebygging og enkel behandling nå, for å slippe gigantiske utgifter til sykehjem senere.

Trenger færre omkamper

Vi blir stadig flere eldre, og det kreves flere gode løsninger og ikke minst færre omkamper politisk. Vi må tenke ulike konsepter for hvordan fremtidens eldreboliger skal være, og et mangfold i tjenestetilbudet vil være et viktig nøkkelord.

Stavanger Høyre ønsker blant annet å øke antall dagsenterplasser slik at alle som har behov for det får et tilbud. Bofellesskap med heldøgnsbemanning og Omsorg+ boliger er viktige tilskudd, men også private prosjekter som for eksempel seniorboligene på Våland, kan være med på å sikre overgangen fra enebolig til tilpasset leilighet. I slike boligkomplekser kan de bo lenge og oppleve fellesskap og ekstraservice.

Flere slike prosjekt vil på sikt redusere og utsette behovet for sykehjemsplass. Vi trenger mer mangfold i tilbudet, slik at flere finner de tjenester som passer for dem.

Mer enn god nok

Men jeg synes også at Aud K. Knudsen i Senior Norge Stavanger har et poeng til. Gratis SFO til alle 1. klassinger er ekstravagant. Rike foreldre med barn i 1. klasse subsidieres nå av fattige foreldre med barn i 2., 3., og 4. klasse fordi plassen er blitt dyrere og inntektsgrensen justert for sistnevnte gruppe. Den gamle ordningen var mer enn god nok. En ordning som ga de som trengte det mest, gratis plasser eller redusert pris – uavhengig av hvilket trinn barna gikk i.

Les også

 1. – Når starter byggingen av Ramsvigtunet?

 2. – Byggingen av Rams­vigstunet er ikke utsatt

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kari Raustein
 3. Sykehjem
 4. Eldreomsorg

Mest lest akkurat nå

 1. Her starter Stangeland Maskin arbeidet med ny E39 gjennom Lyngdal

 2. Huset deres har vunnet arki­tektur­pris: – Plan­løsningen fungerer vel­dig bra for oss

 3. Vidar Nisja har fått ny jobb

 4. Verdensmesteren fra Sandnes gjør som Ingebrigtsen

 5. 17 flere koronapasienter innlagt på sykehuset

 6. Mann i 40-årene tiltalt for seksuelt misbruk av om lag 40 hunder