Ap’s brede satsing er fremdeles for smal

DEBATT: Å legge til rette for en god og verdig eldreomsorg for alle er noe av det viktigste for oss i Høyre. Derfor vil vi ta i bruk alle verktøyene i skrinet. Det innebærer også å anerkjenne frivillige og private bidrag.

«Jeg vil sterkt anbefale Arbeiderpartiet å ta seg en tur til Bærum kommune, som har bygget sin demenslandsby», skriver Kari Raustein.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når Arbeiderpartiet kaller demenslandsbyen et rådyrt prestisjeprosjekt, så har de etter min mening ikke satt seg inn hva dette faktisk er.

«Alminnelig» hverdag

I demenslandsbyen ville de eldre hatt en trygg og «alminnelig» hverdag med hverdagsaktiviteter de gjenkjenner fra tidligere da de bodde hjemme. Her kunne de for eksempel vært med å handle i butikk, gått på kafè eller deltatt i tøyvask og mange andre hverdagslige aktiviteter innenfor trygge rammer med fagpersonell til stede. Dette ville vært i kontrast til dagens sykehjem, som blir en veldig annerledes hverdag enn det de er vant til fra hjemmet.

Jeg vil sterkt anbefale Arbeiderpartiet å ta seg en tur til Bærum kommune, som har bygget sin demenslandsby. De høster mye godord for å ha fått både trivsel og aktiviteter inn i sykehjemmet.

Den institusjonaliserte eldreomsorgen kan ikke være svaret på alt. Vi ønsker private initiativ og frivilligheten velkommen med åpne armer.

Ikke bærekraftig

Vi vet at dagens driftsmodell med institusjonalisert pleie- og omsorgstjenester i Stavanger ikke vil være bærekraftig i møte med en eldrebølge. Vi lever lengre og blir flere eldre, samtidig som behovene endrer seg. Dette krever nye og smarte løsninger, slik at vi opprettholder en god og faglig kvalitet – samtidig som at de eldres livskvalitet og trivsel bedres.

Vi ønsker å tenke nytt gjennom å bruke velferdsteknologi. Ny teknologi gir oss nye muligheter til å sikre at de varme hendene i omsorgssektoren kan bruke mer tid på de som trenger det.

Det er riktig som Dag Mossige og Sverre Ulving fra Arbeiderpartiet skriver at Høyre vil gradvis redusere den høye dekningsgraden kommunen har i dag ned mot landsgjennomsnittet, noe også Arbeiderpartiet tok til orde for i sitt budsjett. Investeringene som kreves for å fortsette dagens kurs, vil ha konsekvenser for vår fremtidige mulighet til å bygge skoler, barnehager eller idrettsanlegg.

Styrker laget rundt

Men dekningsgraden skal ikke ned før vi har styrket fagpersonellet og frivillighetens muligheter til å gi god hjelp i hjemmet, og at de eldre har et alternativ til å flytte på sykehjem. Vi styrket laget rundt de eldre med nesten 40 millioner kroner i forhold til kommunedirektøren. Vi vil bruke mer penger nå, for å slippe gigantiske utgifter senere. Eller kutt, som Ap kaller det. Dette viser at Høyre er et ansvarlig parti som også vil legge til rette for gode løsninger for fremtiden.

Vi har flere ganger tatt til orde i Utvalg for Helse og Velferd for at det må legges til rette for fysiske aktiviteter også på sykehjemmene for å øke beboernes trivsel og helse, og det ligger inne planer for mange nye sykehjem i årene fremover. Men den institusjonaliserte eldreomsorgen kan ikke være svaret på alt. Vi ønsker private initiativ og frivilligheten velkommen med åpne armer.

Å tilrettelegge for boformer og aktiviteter som forenkler hverdagen og forhindrer ensomhet, er en svært viktig oppgave vi har foran oss. Mange eldre bor alene i dårlig tilpassede boliger. Her blir det viktig å finne boformer som kan avhjelpe, og det er lett å la seg inspirere av ulike private boligprosjekter som Vindmøllebakken, Vålandstun og andre plusskonsept.

Denne typen mangfold i boligmassen vil gjøre det mulig for eldre med hjelpebehov å klare seg lenger i egen bolig og samtidig beholde helsen så lenge som mulig.

Vi ønsker å legge til rette for at eldre mennesker kan delta og leve aktive liv, og samtidig bevare sin selvstendighet.

Vi må også sørge for at frivilligheten får forutsigbare rammebetingelser, og ikke kun får tildelt midler år for år. På Ågesentunet (Skipper Worse) jobber friske eldre som frivillige hjelpere for demente eldre. Et fantastisk tiltak som virkelig skaper trivsel for hjemmeboende demente i en tidlig fase.

Ønsker hjertelig velkommen

Dette er bare et av mange gode tiltak gjennom frivilligheten i Stavanger.
Jeg personlig setter stor pris på Dag Mossige og Sverre Uhlving sitt engasjement for eldreomsorgen, og ønsker Dag Mossige hjertelig velkommen inn i Utvalg for Helse og Velferd. Vi er nok stort sett enig om målet, og håper at vi sammen skal klare å finne de gode løsningene for fremtiden.

Publisert: