Bekymringsfullt skolefravær i Stavanger – hva skal gjøres?

KRONIKK: Det er nå tid for handling, samarbeid og koordinering av kompetansen i Stavanger kommune.

I Stavanger kommune må det bli klart hvem som gjør hva og når i skole, skolehelse­tjeneste, familie­tjeneste, PPT, skolevegrings­teamet, Lenden skole og ressurs­senter, barne- og ungdoms­psykiatrien og barne­vernet, skriver Trude Havik ved Lærings­miljø­senteret ved UiS.

Debattinnlegg

 • Trude Havik
  Trude Havik
  Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi, Læringsmiljøsenteret ved UiS
Publisert: Publisert:

En rapport fra Rogaland revisjon om bekymringsfullt skolefravær i Stavanger er viktig og setter en svært viktig tematikk på dagsordenen.

Såkalt «bekymringsfullt skolefravær» øker kraftig i stavanger­skolene, og skolenes håndtering av sakene er mangelfull og lite systematisert. Dette er beskrevet i rapporten «Grunnskolens håndtering av bekymringsfullt skolefravær».

Tallene tyder på at noen skoler har større utfordringer enn andre. Ekstra urovekkende er det at økningen er størst på barnetrinnet. Dette må tas på alvor av skoleeier, skoleledere, foreldre og hjelpeapparatet.

Systematiser kompetansen

Det slås i rapporten fast at det finnes mye god kompetanse blant fagfolk i Stavanger kommune, men at kompetansen er spredt hos ulike instanser og folk i kommunen. I lys av dette trengs rutiner som fremmer systematikk i arbeidet og konkretisering av hvem som gjør hva, også når det gjelder kartlegging av risiko-, opprettholdende- og beskyttende faktorer, og når tiltak planlegges og skreddersys den enkelte elev.

Ventetiden for å få hjelp gjør alt vondt verre, derfor bør tiltak iverksettes raskt. Fravær avler lett fravær.

I kommunen må det bli klart hvem som gjør hva og når i skole, skolehelsetjeneste, familietjeneste, PPT, skolevegringsteamet, Lenden skole og ressurssenter, BUP og barnevern. Manglende samarbeid mellom tjenester kan bli en ekstra faktor som opprettholder høyt skolefravær.

Byråkrati og uklare retningslinjer for hvem som har ansvar, gjør det også vanskelig for foreldre og barn som trenger støtte og råd. Jeg ønsker meg nærvær-team i skolene som består av alle sentrale instanser, og som arbeider systematisk med forebygging, identifisering og hvordan koordinere tiltak til barnas beste i konkrete saker.

Les også

UiS-forskere: «Skolefravær – erfaringer fra praksis»

Frem tilstedeværelsen

Et viktig mål for skolene er å jobbe forebyggende og fremme elevenes tilstedeværelse i skolen. Viktige generelle forebyggende tiltak er å fremme et trygt læringsmiljø og et velfungerende skole – hjem-samarbeid. Det er også behov for spesifikke tiltak for å forebygge fravær.

Skoleeier og -leder må prioritere tematikken, og betydningen av tilstedeværelse formidles til elever og foreldre.

Det er viktig at skolene har et godt system for å registrere fravær og følger opp på en systematisk måte. Kommunale prosedyrer og retningslinjer for forebygging og respons ved bekymring må tas i bruk av alle aktører.

Skolens ansatte, hjelpetjenestene, foreldre og elever kan ha behov for mer kunnskap om f.eks. hva som forventes ved tidlige tegn til mistrivsel, utrygghet og stress, kunnskap om hensiktsmessige mestringsstrategier ved stress, betydningen av rutiner (leggetid, morgenrutiner) og refleksjoner rundt «når er barnet for syk for å gå på skolen».

Les også

Trude Havik: «’Syk nok’ til å være hjemme?»

Hva er egentlig «bekymringsfullt fravær»?

Rogaland revisjon la definisjonen av bekymringsfullt fravær fra Stavanger kommunes veileder for alvorlig skolefravær til grunn: «Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling.»

Antall elever med bekymringsfullt fravær i stavangerskolen varierte da fra 2 til 22 på ungdomsskoler, og fra 0 til 10 på barneskoler skoleåret 2020/21.

Det finnes ingen forskning som kan slå fast akkurat grensen for når fravær bekymrer, men noen kriterier er forskere enige om. Dersom grensen settes lavt, vil antall elever med bekymringsfullt fravær bli lavere enn om grensen settes høyere. Det kan føre til at tiltak iverksettes for seint.

En anbefaling er å sette grensen til 10 prosent, som er lett å håndtere, og som kan gi sammenlignbare tall. Men det betyr ikke at en skal vente med å gjøre noe til elevens fravær er på 10 prosent. Vente-og-se er ingen anbefalt strategi.

I Norge er det opp til kommunen og skolene å sette grensen for bekymringsfullt fravær ut fra prioriteringer og ressurser. Her håper jeg likevel at stavangerskolen kan sette klare retningslinjer og mål, slik at fraværet blir registrert likt i hele kommunen, at tiltak iverksettes raskt og at veien tilbake til skolen blir kortest mulig.

Les også

Aftenbladet mener: «Mange, mange barn i Stavanger sliter så mye med skolen at de ofte ikke kommer seg dit. Det er alvorlig»

Fravær etter pandemien

Flere kommuner melder om at skolefravær har økt etter pandemien, men økningen startet før pandemien. Og det er ikke et norsk fenomen. For noen elever kan det være krevende å forlate den trygge sonen hjemme. Andre har kommet i en negativ sirkel, som gjør at engstelsen for å gå tilbake til skolen er større. Skolen skal sikre at det er trygt og godt å være der, og foreldrene har behov for å vite at skolen sikrer trygghet for eleven.

Rogaland revisjons rapport er viktig, og den setter en svært viktig tematikk på dagsordenen. Det er tid for handling, samarbeid og koordinering av kompetansen i kommunen. Istedenfor å legge ned tjenestetilbud, må vi jobbe sammen for å hjelpe elever som strever.

Les også

 1. – Noen dager er halve klassen borte

 2. – Ingen orker å gå i et selskap de ikke er invitert i – hver dag

 3. Da elevene begynte på spesialskole, opplevde de endelig at noen så dem

 4. – Hvis du ikke passer inn i en gjeng, går du rundt alene

 5. Psykolog om skolefravær: - Mange må øve seg på å møte verden selv om de har en dårlig dag

 6. Hva kan du gjøre når ungdommen din ikke klarer å gå på skolen?

Publisert:
 1. Skolefravær
 2. Stavanger kommune
 3. Skole
 4. Psykisk helse

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring døde etter sammenstøt mellom båt og vannscooter

 2. Utdrikningslag skapte panikk i Stavanger sentrum: – Noen rister det av seg, mens andre kan slite over tid

 3. Vikings stortalent scoret to i snuoperasjon

 4. Fikk flere meldinger om uforsvarlig kjøring på Trones

 5. Beruset mann truet betjening på pizzarestaurant

 6. Stort bildegalleri: - Slitsomt, men vanvittig gøy