Regjeringen må gjeninnføre skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner

DEBATT: Vestlendinger gir mest til ideelle organisasjoner. Norge trenger enten flere vestlendinger, eller en regjering som gjør det attraktivt å gi penger til frivilligheten.

Utrolig nok startet regjeringen Frivillighetens år 2022 med å kutte den ordningen som har fungert best for å øke givergleden de siste 20 årene; nemlig skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner.
  • Siri Nodland
    Generalsekretær, Fundraising Norge:
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I fjor ga vestlendinger i snitt 3171 kroner per person til ideelle organisasjoner, viser tall fra Posten Brings årlige giverundersøkelse. Takket være sjenerøse privatpersoner og bedrifter, kan hjelpeorganisasjoner nå bruke over 700 millioner kroner på å hjelpe det ukrainske folket. For folk vil hjelpe folk. Men hva vil regjeringen?

Utrolig nok startet regjeringen Frivillighetens år 2022 med å kutte den ordningen som har fungert best for å øke givergleden de siste 20 årene; nemlig skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner. Norge er avhengig av givernes bidrag til samfunnet.

I det norske sosialdemokratiet har vi en tendens til å tenke at alt vi virkelig trenger er fullfinansiert av det offentlige, men det er ingen tvil om at store og viktige samfunnsoppdrag utføres takket være private penger også her til lands. Pengene doneres av bedrifter og privatpersoner.

En forlengelse av det offentlige

Ifølge SSB kommer nesten halvparten av donasjonene fra husholdninger.
Virksomhetene i frivillig sektor leverer sentrale bidrag til samfunnet. Sektoren er en avgjørende del av infrastrukturen for blant annet innovasjon i velferd og sosiale tjenester, folkehelse og inkludering, forskning, beredskap og bærekraft.

Når samfunnet er i krise, er sektoren enda mer uvurderlig. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringen roser frivilligheten og dens innsats gjennom pandemien, og viser til at mange ser på frivilligheten som en forlengelse av de offentlige tjenestene.

Samtidig er altså Kjerkol en del av en regjering som kutter skattefradraget for gaver til ideelle organisasjoner, slik at det blir det vanskeligere å samle inn penger fremover. Det rimer dårlig med Hurdalsplattformens mål om å sikre frivilligheten god finansiering.

Fundraising Norge er en bransjeorganisasjonen for ideell sektor. Vi arbeider for å skaffe viktige frie inntekter som er avgjørende for sosial innovasjon og arbeid som det offentlige ikke gjør, og der private ikke ser noen økonomisk interesse i å gjøre.

Hva med ord og handling?

Våre medlemmer etterlyser et samsvar mellom ord og handling fra regjeringen. I 2019 fikk 870.000 givere skattefradrag på gaver for over 4 milliarder kroner. Det har tatt lang tid å opparbeide en stigende trend, og vi forstår ikke at regjeringen med viten og vilje starter Frivillighetens år med å frata sektoren frie penger til innovasjon, digitalisering og tjenesteutvikling.
Regjeringen burde tvert imot utrede en modell for gradvis opptrapping av den øvre grensen på skattefradrag. Finansiering av gode formål gjennom skattefradrag er en klok omfordeling av penger og bidrar til at privatpersoner og bedrifter har større muligheter til å gi tilbake til samfunnet.

Vi ber regjeringen avslutte Frivillighetens år med det sektoren virkelig trenger; en reversering av skattefradraget for gaver tilbake til 2021- nivå. Altså en fordobling fra dagens 25.000 til 50.000 kr. Det er gaven vi virkelig ønsker oss i år. Det, eller flere vestlendinger.

Publisert: