Denne rektoren går ikkje på gummisolar!

DEBATT: Mine knuteråd til russen er ikkje trekte tilbake, slik Kjell Arild Pollestad hevdar i sitt innlegg 12. mai.

Eg reagerte på somme sex-knutar, ikkje av moralske årsaker, men fordi eg har omsut for elevane, skriv rektor Ingunn Folgerø ved Bryne vgs.

Debattinnlegg

 • Ingunn Folgerø
  Ingunn Folgerø
  Rektor, Bryne vidaregåande skule
Publisert: Publisert:

Pollestad viser til ein rektor på gummisolar. Eg har aldri snakka med eller møtt Pollestad, men skjønar av innlegget at det er eg som er gummisolerektoren. Forfattaren av innlegget viser til at eg har gjeve russen ei moralsk åtvaring eg skal ha fått så mykje motbør for, at eg måtte trekke den såkalla moralske åtvaringa tilbake. Det stemmer ikkje. Pollestad har truleg fått annahandsinformasjon om brevet eg sende elevar og lærarar, og er såleis ikkje å skulda for feilinformasjon.

Mange knutar handlar om sex

Så til brevet eg sende. For nokre veker tilbake fekk eg lista over russeknutane. Desse knutane er stort sett like over heile landet og har overlevd tiår med russekull. Likevel: ei stor mengd av russeknutane var knytt til å ha frivillig sex. Sex på skulens toalett, sex med russepresident, sex med sju ulike personar på ei veke og elles sex i ei rekke variantar. Sex vert såleis ein føresetnad for å få russeknutar. Det reagerer eg på. Ikkje av moral, men av omsut for elevane, noko eg også presiserte i skrivet.

Når unge menneske må ha sex for å oppnå eit gode, kan det frivillige i det å ha sex vere truga. Vidare er mi erfaring at somme elevar går lenger enn dei ønskjer i si seksuelle åtferd. Både gutar og jenter kjem i situasjonar som er vanskelege å stå rakrygga i, i etterkant. Kommentarane let ikkje vente på seg, bilete vert gjerne delt, angeren og skamma vert vond. Mange menneske slit i årevis med overtramp dei har gjort mot både eigne og andre sine grenser. I staden for å gle seg til 5- årsjubileum, vert minna frå vidaregåande ein vond klump. Difor engasjerer eg meg. Eg vil gjere det eg kan for at færre elevar skal kome i situasjonar dei opplever som destruktive i ettertid.

Les også

Russens råskap minner om den som også finnes blant kristne

Mi åtvaring mot enkelte russeknutar kan gi somme ei kjensle av skam. Det var ikkje min intensjon. Innspelet utvidar perspektiva mine og eg vil ha det i minne neste gong eg uttaler meg, skriv rektor Ingunn Folgerø.

Eg ser faren for å krenka

Samstundes ser eg logikken i eit innspel eg fekk på brevet. Ved å omtale det å ha sex med sju forskjellige på sju dagar som potensielt uheldig for elevane, kan eg forsterke skamma over elevane som har det. Det var sjølvsagt ikkje min intensjon, men somme gjorde meg merksam på at meldinga også kan gi slike kjensler. Innspelet utvidar perspektiva mine og eg vil ha det i minne neste gong eg uttaler meg. Det er denne anerkjenninga av anna perspektiv enn mitt eige Pollestad truleg refererer til når han skriv at eg ikkje våga stå ved eigne ord. Eg vart ikkje pressa og kjenner meg heller ikkje att i at eg no går rundt på gummisolar, skadeskoten av motbør.

Saka er viktig fordi den tematiserer ei samfunnsutfordring som handlar om grenser, kva som er frivillig og kven som skal ta ansvar for ei russefeiring mange er uroa over. No er det russefeiringa me snakkar om. Makteliten har strevd med desse grensene i årevis. For å endre trengst gode intensjonar og handlingar frå fleire hald, slik at me møter behova til og kan støtte mangfaldet av elevar.

Les også

 1. Alt er lov for russen, men ikkje for vaksne menn med makt. For mannenaturen er det umenneskeleg med nulltoleranse

 2. Ingen russekull har vært gjennom flere antimobbeprogrammer enn årets. Hvorfor blir likevel russetiden så brutal?

Publisert:
 1. Sex
 2. Russetid
 3. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. Søppelet flyter i byen – heldigvis starter noen på jobb klokken 05.00 fordi vi ikke treffer bosspannene

 3. Fortviler over kommunens nye krav: – Ikke gjennomtenkt

 4. Nye SUS: Må vurdere tomtesalg for å håndtere budsjettsprekk

 5. Tusenvis gikk i tog – her ser du bildene

 6. De russiske soldatene som dør, er unge og fattige