• Bildet viser jenter fra fotballkubber i hele Rogaland, som deltar på fellestilbudet Viking Satellitt og Team Viking. De aller fleste fortsetter i breddeklubber. Privat

Viking er vår klubb!

DEBATT: Viking ønsker å lykkes med en elitesatsing, men vi har opplevd at klubben er veldig klare på at dette ikke må gå på bekostning av en breddesatsing.