• – En «chatbot» kan ikke bry seg om noen, derfor er våre frivillige uerstattelige, skriver Signe Bøe Trodahl. Fredrik Refvem

Kjære robot, du kan ikke erstatte et menneske som bryr seg

DEBATT: I en verden preget av raske endringer er det påfallende hva som ikke har endret seg gjennom de tiårene vi har eksistert: Behovet for å møte et medmenneske som har tid til å lytte.