UiS på Ullandhaug og i sentrum

KRONIKK: Å flytte deler av UiS fra Ullandhaug til gamle Stavanger sykehus i sentrum er i dag ikke en del av universitetets planer for campus-utviklingen.

«Det er lett å la seg besnære av tanken på at denne storslåtte, parkmessige eiendommen [gamle Stavanger sykehus i Kannik] kunne fått nytt liv av studenter og studieaktiviteter, og at dette i sin tur kunne styrket Stavanger som studentby. [...] den er i dag ikke en del av universitetets planer for campus-utviklingen», skriver Marit Boyesen og Klaus Mohn, henholdsvis nåværende og påtroppende rektor ved UiS.

Debattinnlegg

 • Marit Boyesen
  Rektor, Universitetet i Stavanger
 • Klaus Mohn
  Påtroppende rektor, Universitetet i Stavanger (fra 1.8.2019)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Etter et nylig møte i regi av MUST og Kåkå om visjoner for den såkalte Eckhoff-høyden nederst på Våland, har debatten igjen blusset opp om Universitetet i Stavangers (UiS) tilstedeværelse i sentrum. Vi gleder oss over det store og positive engasjementet for UiS, og tar dette som inspirasjon til å fortsette det gode samarbeidet med interesser i byen og regionen for øvrig.

Samtidig er det viktig at dette samarbeidet på en best mulig måte balanserer hensynet til UiS’ strategiske interesser mot hensynet til byutvikling, næringsutvikling og andre regionale interesser. Vi ser fram til å delta i konstruktiv debatt om dette i tiden som kommer.

Nytt liv i gammel debatt

Ideer og forslag om å flytte deler av UiS til Stavanger sentrum har opp gjennom årene dukket opp med jevne mellomrom. Denne gangen er det signaler om at fylkeskommunen vurderer å flytte ut av gamle Stavanger sykehus som har sparket nytt liv i interessen. Det er lett å la seg besnære av tanken på at denne storslåtte, parkmessige eiendommen kunne fått nytt liv av studenter og studieaktiviteter, og at dette i sin tur kunne styrket Stavanger som studentby. En slik utvikling er imidlertid alt annet enn rett fram, og den er i dag ikke en del av universitetets planer for campus-utviklingen.

Samtidig vil vi minne om at allerede i dag har to fakulteter i Stavanger sentrum. Det ene er Arkeologisk museum på Våland, der vi viser fram Rogalands arkeologiske skatter. Et nytt magasin- og formidlingsbygg er ferdigprosjektert, og UiS venter på bevilgning over statsbudsjettet for å få bygget realisert. Bygget vil bli universitetets nye utstillingsvindu i sentrum for turister og befolkningen for øvrig.

I tillegg kommer Fakultet for utøvende kunstfag, med over 200 studenter innenfor musikk og dans med en unik plassering i Bjergsted kulturpark, nær Stavanger konserthus, Stavanger symfoniorkester, Stavanger katedralskoles avdeling for musikk, dans og drama og Stavanger kulturskole. Stavanger kommunes visjon er at Bjergsted skal være et nasjonalt kraftsentrum for musikk og kunst, til gjensidig berikelse for universitetet, kulturlivet og innbyggerne. Dette er en visjon UiS helhjertet støtter opp om.

Universitetsområdet på Ullandhaug

På Ullandhaug satte politikerne på 1960-tallet av et 1300 dekar stort område til universitetsformål. Fram til i dag har strategien vært å samle høyere utdanning og forskning ned tilhørende servicetilbud her. Med fem fakulteter, 12.000 studenter og 1700 ansatte har UiS om lag 95 prosent av aktiviteten samlet på Ullandhaug. Med døgnåpent bibliotek, studentboliger, sportssenter, Studentenes hus, campushotellet Ydalir, forskningsinstituttet NORCE, Innovasjonsparken og Validé, utgjør Universitetsområdet på Ullandhaug et tett integrert miljø for høyere utdanning, forskning og innovasjon.

Kunnskapsdepartementet har bedt UiS om å ta en aktiv rolle i regionens omstilling. Ved UiS stimulerer vi derfor til videre utvikling av sterke fagmiljøer innen miljøvennlig energi, IKT, havteknologi og helseteknologi. Vårt bidrag til et teknologisk skifte forutsetter nye arealer. I den forbindelse renoveres eksisterende bygningsmasse, og vi planlegger nybygg for teknologi og innovasjon ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet, spesielt tilrettelagt for samspill mellom studenter, ansatte og næringslivet.

Satsing på helse krever mer plass

Regionen har i tillegg stort behov for helsefaglig kompetanse. Et eget fakultet for helsevitenskap ble etablert i 2017, med vekst innen sykepleie og nye utdanninger i jordmorfag og paramedisin. Helseforskningen ved UiS er i god utvikling, og fakultetet har i dag rundt 1200 studenter, 155 ansatte og over 80 stipendiater knyttet til doktorgradsprogrammet i helse og medisin. Helsefakultetet har for lengst vokst ut av sitt nåværende bygg.

Helsefakultetet spiller en viktig rolle i arbeidet med posisjonering av UiS for utdanning i medisin. Beslutningen om å bygge nytt sjukehus på Ullandhaug var blant annet begrunnet i synergier mellom utdanning, forskning, innovasjon og infrastruktur, og det har allerede ført til et styrket samarbeid mellom UiS og Stavanger universitetssjukehus (SUS). Prosjektet «Helsecampus Stavanger» er et foreløpig resultat, med planer for bygg, infrastruktur, faglige prosjekter og næringsutvikling i tett samarbeid mellom UiS, SUS og andre aktører i regionen. Prosjektet omfatter også et nytt helsefakultetsbygg vegg i vegg med det nye sykehuset. Et slikt nybygg vil skape gode muligheter for studenter og forskere ved UiS og SUS til å styrke kvaliteten innen helsefaglig utdanning og forskning.

Samtale, samspill og samarbeid

Ved UiS har vi nylig startet arbeidet med ny plan for utvikling av campus, som skal omfatte både Ullandhaug og universitetets utvikling i Stavanger sentrum. Planen vil naturlig nok omfatte UiS’ umiddelbare behov for nytt magasin- og formidlingsbygg for Arkeologisk museum i sentrum, nye arealer for teknologi og innovasjon, samt nytt helsefakultetsbygg på Ullandhaug.

Utviklingen av universitetet og tilbudet til studentene på Ullandhaug og i sentrum er viktig for Stavangers attraktivitet som studiested. Historien om UiS er en historie om tett samspill og godt samarbeid – med politikere, arbeidsliv og næringsinteresser. Vår klare ambisjon er å føre denne tradisjonen videre. Med stort og positivt engasjement rundt oss ser vi dermed fram til god og åpen dialog om hvordan interesser knyttet til næringsutvikling og byutvikling best kan forenes med UiS’ interesser for kvalitet og relevans innen utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt i årene som kommer.

Les også

Ap vil ha Høyre med på å flytte studenter til sentrum

Les også

Aftenbladet mener: «Ja til studenter i sentrum!»

Les også

Frp vil flytte Handelshøyskolen til Kannik

Les også

Ola Kvaløy og Klaus Mohn i 2015: «Handelshøgskolen til sentrum»


Les også

 1. Takk til UiS for avsluttet samarbeid med Technion

Publisert:
 1. Universitetet i Stavanger (UiS)
 2. Arkeologisk museum
 3. Stavanger
 4. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
 5. Ullandhaug

Mest lest akkurat nå

 1. – Veldig lite igjen til Lyse og eierne etter at staten har tatt meste­parten av inn­tektene

 2. Mistenker nå at alle med inn­reise som er smittet, har omi­kron-varianten

 3. Sjefens hyllest til Thors­tvedt: – Den mest kom­plette spilleren i Bel­gia

 4. Verdens største sjakk­brett kan havne i Stav­anger sent­rum

 5. Viking i dialog med Brentford om Gunnar­sson-kjøp

 6. 33 flere covid-19-pasienter enn fredag