Klokt å splitte universitetet?

Publisert: Publisert:

I dag holder Rogaland fylkeskommune til i bygget som tidligere var Stavanger sykehus. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

  • Øivind Aspelund
    Stavanger

DEBATT: Når det nå, som noen ganger før, slås frampå om å flytte noe av universitetsvirksomheten til de gamle sykehusbygningene i Kannik, forstår jeg det slik at hovedhensikten er å berike bysenteret og å sikre at de vakre bygningene blir tatt vel vare på og får en seriøs anvendelse.

Uheldig avstand

Selv tilbrakte jeg studietiden i de gamle universitetsbygningene ved Karl Johans gate i Oslo sentrum. Der holdt juristene og teologene til, og den gang tidvis franskstuderende filologer og patologien for medisinerne. Nå er nok også de to sistnevnte sammen med alt annet på universitets- og forskningsområdet på Blindern – omtrent som Ullandhaug i forhold til sentrum. Vi følte nok avstanden til det øvrige studie- og forskningsmiljøet som uheldig.

Mest mulig samlet

I utgangspunktet ser jeg det som en fordel å ha et mest mulig samlet universitets- og forskningsmiljø som etter hvert er utviklet og vel kommer til å vokse på Ullandhaug. Det var vel også et vektig argument for å plassere det nye sykehuset i samme området, selv om det byplanmessig sto svakt og vil fremtvinge betydelig ressursbruk i ny infrastruktur og transport. Altså synes jeg man bør konsentrere seg om Ullandhaug dersom ikke avgjørende motargumenter foreligger.

Publisert: