• En undersøkelse viser at 59 prosent av nyutdannede lærere opplevde et «praksissjokk» i overgangen fra utdanning til yrke. NTB scanpix

Hvordan hindre «dropout» blant nyutdannede lærere?

KRONIKK: Hver fjerde nyutdannede lærer slutter i løpet av de fem første årene i yrket.