Økt grunnbemanning gir bedre kvalitet

DEBATT: Sykefraværet i Stavanger kommune er nå skyhøye 9,7 prosent, og i toppsjiktet finner vi hjelpepleiere og sykepleiere.

– Når sykepleiere og hjelpepleiere som jobber for å ta vare på andres helse, ender med å måtte bøte med sin egen, er det åpenbart noe som ikke fungerer, skriver Kari Nessa Nordtun og Gunnar Berge.
  • Kari Nessa Nordtun
    Gruppeleder og ordførerkandidat, Stavanger Ap
  • Gunnar Berge
    Fraksjonsleder kommunalstyret for administrasjon, Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For å være rustet til fremtiden når antallet eldre og pleietrengende nesten dobles, er det viktig at vi har et helsepersonell som trives på jobb. Derfor vil Stavanger Arbeiderparti øke grunnbemanningen på sykehjemmene, og på denne måten skape en bærekraftig eldreomsorg som sørger for bedre kvalitet på tjenesten og sørger for at flere får mulighet til å jobbe lenger.

Skyhøyt sykefravær

De ansatte i eldreomsorgen har en av verdens viktigste jobber. Men vi vet at mange løper om kapp med klokka, og når de går hjem for dagen er det gjerne med dårlig samvittighet. I en travel arbeidshverdag med en økende mengde arbeidsoppgaver og mange behov som skal dekkes, er det lett å føle seg utilstrekkelig. Dette går ut over både beboere, kontakten med pårørende og det gjenspeiles i sykefraværet. Sykefraværet i Stavanger kommune er nå skyhøye 9,7 prosent, og i toppsjiktet finner vi hjelpepleiere og sykepleiere. Når de som jobber for å ta vare på andres helse ender med å måtte bøte med sin egen, er det åpenbart noe som ikke fungerer.

Les også

Hender har grepet etter meg

Puslete, halvhjertet forsøk

Stavanger Arbeiderparti har, med støtte fra Sykepleierforbundet, i flere år foreslått å øke grunnbemanningen på sykehjem. Det var derfor trist å se at alt Høyre-alliansen fikk til var et puslete og halvhjertet forsøk som man i liten eller ingen grad klarte å dra erfaring av.

Det er på høy tid å gå «all in», som Bergan sykehjem i Kristiansund, hvor et vellykket prosjekt med økt grunnbemanning fikk ned sykefraværet med hele 50 prosent. Prosjektet resulterte i at sykemeldte kom tilbake på jobb, og at kvaliteten gikk opp i takt med trivselen hos både ansatte og beboere. Midlene fra den ubenyttede sykelønna ble brukt til å beholde den økte grunnbemanningen. I tillegg gjorde sykehjemmet besparelser på overtid og forskjøvet arbeidstid, samt på ressursbruk på å finne vikarer og opplæring av disse. Tilbakemeldingene fra både ledelse og ansatte var udelt positive, og konklusjonen var klar: "Ved å investere i tilstrekkelig bemanning, vil altså kommunene kunne få bedre tjenester, mer fornøyde ansatte, lavere sykefravær og ikke minst lettere rekruttere til stillinger innenfor dette området.»

Tid til å være medmenneske

I dag er én av ni innbyggere i Norge over 70 år. I 2060 vil det være én av fem. Dette tegner et tydelig bilde av hvor stort rekrutteringsbehov vi har til eldreomsorgen. For å møte denne utviklingen er vi avhengige av en eldreomsorg som greier å rekruttere helsefagarbeidere, hjelpepleiere, aktivitører, sykepleiere og leger – og som får dem til å bli. I dag vil en helsearbeider i turnus statistisk sett bli i jobben til hun (ja, hun er oftere en kvinne) er 53. Vi trenger henne til hun er 70!

Det fordrer en endring i måten vi organiserer arbeidslivet i helsesektoren. Da er det opp til oss å sikre vilkår og fleksibilitet som gir trivsel for ansatte i helsesektoren, og som gjør at de ser en reell mulighet til å stå i et langt, trygt og godt yrkesliv med mulighet for hele, faste stillinger og tilrettelegging når ryggen ikke løfter like lett som før.

Tid til å være medmenneske

Økt grunnbemanning i sykehjemmene styrker både kvalitet og verdighet, sikrer nok tid til å utføre arbeidsoppgaver uten at klokka puster deg i nakken, tid til å slå av den viktige praten og tid til å være medmenneske. Hvis vi virkelig mener alvor med eldreomsorgen får vi dette til.

Les også

– Må være halvdød for å få sykehjemsplass i dag

Les også

Må gå på do på soverommet – med hjelp

Les også

Bruker vi nok penger på våre eldre i Stavanger?


Les også

Arild Topdahl: «Hvor døde må vi være for å få sykehjemsplass?»

Les også

Kåre Reiten (H): «Hvor syk må man være for å få sykehjemsplass?»


Publisert: