• – Høyre sier de er mot useriøse aktører. Men de gir ikke Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Politiet eller Skatteetaten de pengene eller verktøyene de trenger for at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet skal få konsekvenser, skriver Hadia Tajik og Kari Nessa Nordtun. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Arbeiderpartiet vil rydde opp i arbeidslivet

DEBATT: Norsk arbeidsliv trenger mer enn honnørord fra Margret Hagerup og Høyre.