• – Skal Stavanger begynne å finne tilbake til en omsorg som har søkelys på personene som trenger omsorg og assistanse, ikke bare på klokka og på lappen han eller hun fikk på kontoret før dagens runde begynte, spør Elsa Kristiansen. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Våger Sp i Stavanger å følge opp?

DEBATT: Vi vet at den fra «grasrota» som løfter sin røst, kan bli straffet for sine synspunkter. Takk til Senterpartiet som tok opp saken om en tillitsreform blant offentlig ansatte på sitt landsmøte i 2017, og takk til lederen i Stavanger Aftenblad 27. august.