• Ja, vi har et behov for beskyttelse mot terrorisme og andre alvorlige trusler, gjennom blant annet signalovervåkning, men dette behovet må vektes mot ivaretakelsen av grunnleggende liberal-demokratiske verdier. Shutterstock/NTB Scanpix

Problemet is, IS og nedkjøling

KRONIKK: Hvis et økende antall mennesker unnlater å innhente informasjon og kunnskap om samfunnsaktuelle temaer av frykt for å bli overvåket, er det liberale demokratiet på farlig grunn.