Omdals fryktretorikk

DEBATT: Jeg forbeholder meg retten til å problematisere rundt norske velferdsordninger uten å bli beskyldt for å legge grunnlaget for den neste Hitler.

– Mange vil faktisk mene at å ta innvandring ut av regnestykket når man skal snakke om økonomi og muligheter, samt å stigmatisere debatter gjennom å skremme med Hitler, slik Omdal gjør, er nettopp det som ga grunnlaget for Sverigedemokratenes suksess, skriver Heidi Nordy Lunde. Her Jimmie Åkesson.
  • Heidi Nordby Lunde
    Heidi Nordby Lunde
    Stortingsrepresentant, Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvis vi skal unngå svenske tilstander, er det viktig å gå løs på den grunnleggende frykten, skriver Sven Egil Omdal i sin faste spalte i Aftenbladet 15. september.

Driverne bak fremmedfrykt og ekstremisme er ifølge ham ikke redselen for at det kommer noen syrere i nabolaget, men angsten for at du ikke skal klare å betale den neste regningen, uroen for at ungene dine ikke skal få en jobb og frykten for at den sosiale mobiliteten bare kan oppnås gjennom arv. Det er ikke egentlig fremmedfrykt, men frykt for økonomien.

Jøye meg

Omdal slår bestemt fast at det var arbeidsmarkedsreformene i 2006, inkludert endring av sykelønnsordningen, og finanskrisen i 2008 som næret det bålet som nå svir hele det svenske samfunnet. Derfor er det uanstendig å foreslå endringer i den norske sykelønnen, slik undertegnede gjorde for to uker siden. Det er sånt som gjorde at Hitler kom til makten. Jøye meg. La oss se bort fra at Omdal glemmer at Sverige var det landet i Europa som kom seg raskest etter finanskrisen, og at Moderaterna ikke bare ble gjenvalgt etter arbeidsmarkedsreformene, men at Socialdemokraterna har valgt ikke å reversere endringene fordi de mener disse bidrar til å redusere sykefravær og utenforskap. Mange vil faktisk mene at å ta innvandring ut av regnestykket når man skal snakke om økonomi og muligheter, samt å stigmatisere debatter gjennom å skremme med Hitler, slik Omdal gjør, er nettopp det som ga grunnlaget for Sverigedemokratenes suksess.

Dersom man ikke kan snakke om utfordringene med innvandring uten å bli kalt rasist, så reagerer folk.

Dersom man ikke kan snakke om utfordringene med innvandring uten å bli kalt rasist, så reagerer folk. Og det er fullt ut forståelig. Selv forbeholder jeg meg retten til å problematisere rundt norske velferdsordninger uten å bli beskyldt for å legge grunnlaget for den neste Hitler. Skulle jeg brukt Omdals metode, kunne jeg sagt at manglende villighet til å reformere velferdsstaten gjør at denne ikke vil være bærekraftig nok til å gi økonomisk trygghet til de som trenger den i framtida. Det er ikke bare dårlig for den enkelte, men for hele samfunnet, og vil nettopp drive frem fremmedfrykt og ekstremisme.

Les også

Arild I. Olsson: «Hvorfor seiler Sverige­­demokraterna opp nå som Sverige går så det suser? Og kan Sylvi Listhaug ha noe å lære?»

Bryr oss om velferdsstaten

De fleste av oss vil i løpet av livet ha behov for å lene oss på den tryggheten velferdsstaten skal gi oss. Da er det viktig at den ikke gir etter, men gir oss støtte. Det kan faktisk hende at vi som stiller spørsmålstegn om innretningen av mange ytelser og hvordan disse slår ut, gjør dette nettopp fordi vi bryr oss om velferdsstaten og dens evne til å bære oss når vi trenger den. Selv har jeg vært både arbeidsledig og permittert, så jeg vet utmerket godt hvor viktig et sosialt sikkerhetsnett er når du faller. Men nettet er der for å ta deg i mot, ikke for å holde deg nede.

Skal vi fortsette å gi feriepenger av dagpenger til arbeidsføre som er midlertidig ledige, eller skal vi begynne å prioritere de som trenger det mest? Hvorfor er det greit at de som er syke lenge får redusert sin lønn til 66 prosent etter ett år, slik som i dag, mens arbeidsføre som er hjemme med kraftig forkjølelse i bare fire dager får full lønn med dagens sykelønn?

Mens vi ennå har handlingsrom

Når Omdal lurer på hvorfor jeg mener at nå er rett tidspunkt å stille spørsmål ved norske velferdsordninger generelt, og sykelønn spesielt, så er det fordi spørsmålene må stilles mens vi enda har handlingsrom til å gjøre endringer så skånsomt som mulig. Når vi vet at flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid for at velferdsstaten skal være bærekraftig, så må også innretningen av den kontinuerlig evalueres for å kunne endre for å bevare den tryggheten den gir oss. Gjør vi ikke det, vil velferden vår forvitre over tid.

Tar vi ikke ansvar for dette i dag, vil det gå utover de som trenger den mest i morgen. I Sverige abdiserte de politiske partiene i debatten om innvandring og integrering. Det har vi ikke gjort i Norge. Det må vi heller ikke gjøre i debatten om velferdsstatens utforming.

Publisert: