• – Mens vindkraft og vannkraft i dag er lønnsomme teknologier, gjenstår det fortsatt en del før en gjennomsnittlig barnefamilie kan ta seg råd til å ha solceller på huset sitt, skriver Knut Olav Tveit. Privat

Zero maler med for bred pensel

DEBATT: Skal vi i Norge få enda mer fart på det grønne skiftet trenger vi mer av både sol, vind og vannkraft – ikke mindre.