• Globaliseringen i handel har ført til stor økonomisk vekst, men fordelingen av arbeid og velferd er skjev. Sammen med press på naturen går det i en retning som ikke er bærekraftig. NTB Scanpix

Er globaliseringen bærekraftig?

KRONIKK: Arbeidsledigheten i store deler av EU, som utløser kostbare og offensive arbeidsmarkedstiltak, viser klart at de fire frihetene kombinert med globalisering ikke oppfyller forutsetningene for å bygge et velferdssamfunn.