• «NAF mener politikerne nasjonalt og lokalt har et stort ansvar for å legge til rette for at vi kan ferdes trygt i trafikken. Hvert år får altfor mange livet sitt endret som følge av ulykker», skriver Camilla Ryste. Shutterstock (illustrasjon)

La oss få tryggere skoleveier i 2019

DEBATT: Trygg vei til skole og fritidsaktiviteter er noe av det viktigste vi kan gi til barn og unge. NAF sin erfaring er: Det nytter å engasjere seg.