Sandnes kommune gir gode tjenester

DEBATT: Alle kan ikke bo hjemme, og flertallspartiene (Ap, Frp og Sp) sin viktigste jobb har vært å få på plass full sykehjemsdekning.

«I Sandnes har vi ikke stoppeklokke i hjemmesykepleien, som vi hører andre kommuner har», skriver Annelin Tangen.
  • Annelin Tangen
    Annelin Tangen
    Gruppeleder i Sandnes Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Aftenbladet 10. januar spør Bjørg Riska Josefsen (KrF) om hvem som definerer behovet for sykehjemsplass. Det får meg til å undre. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune ble vedtatt i bystyret 22.06.2017. Bjørg Riska Josefsen (KrF) var selv til stede og stemte for forskriften.

Selv vært med å vedta

Videre er det definert ut fra Stortinget sine vedtak i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, i tillegg til den kommunale forskriften som alle kommuner er pliktig å ha som hun selv har vært med og vedtatt.

De fleste vil bo hjemme så lenge de kan, og det er et mål at alle skal gis mulighet til å bo hjemme lengst mulig og motta individuelt tilrettelagte tjenester i sitt hjem. Men alle kan ikke bo hjemme, og flertallspartiene (Ap, Frp og Sp) sin viktigste jobb har vært å få på plass full sykehjemsdekning. Man skal ikke lenger tilbake enn sju år, og det var ca. 100 innbyggere som stod på venteliste og Seniorsaken og Kånene gikk i protesttog i Langgt.

I bystyret sitt desembermøte i 2018 vedtok et samlet bystyre, inkludert Bjørg Riska Josefsen (KrF), definisjonen på hva som er full sykehjemsdekning; «Bystyret ber rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning. Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov». Nye plasser skal åpnes på Lura til høsten. Lunde bo- og aktivitetssenter og Rovik bo- og aktivitetssenter skal utvides med ca. 30 plasser hver.

Vi vet at det vil bli flere eldre og vi vil trenge flere sykehjemsplasser i fremtiden, spørsmålet blir hvor mange, og det vet vi ikke. Forhåpentligvis kan det bli mindre i prosent av antall eldre enn i dag, men det fordrer oss til å tenke nytt og alternativt.

Bo hjemme lengst mulig

Vi må tenke mangfold og ulike typer boliger der det laveste nivå er egen bolig med tjenester fra hjemmetjenesten, så må vi ha omsorgsboliger med bemanning deler av døgnet og sykehjem med døgnbemanning. Jeg tror markedet framover i større grad enn før kommer til å tilby boliger som er tilrettelagt for å bo lengst mulig hjemme, for det er det vi fleste vil.

Hjemmesykepleien og hjemmehjelpen er grunnsteinen i kommunal omsorgstjeneste og er viktig for å kunne bo lengst mulig hjemme. Tjenestene skal være gode, og brukerundersøkelsene viser at Sandnes kommune gir gode tjenester. I Sandnes har vi ikke stoppeklokke i hjemmesykepleien, som vi hører andre kommuner har. En annen viktig forutsetning for å kunne fortsette å bo hjemme er trygghet. Og vi har senket prisene på trygghetsalarm for de som tjener under 2G.

Satser på støttefunksjoner

For å sikre at våre innbyggere kan bo hjemme lengst mulig vil vi i flertallspartiene (Ap, Frp, Sp) fortsette satsningen på forebygging gjennom f.eks. hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, dagaktivitetssentre, eldresentre, velferdsteknologi og hjemmesykepleien. Vi ser på støttefunksjonene som særdeles viktige for at det skal være mulig å bo hjemme lengst mulig.

Publisert: