• Mange polske foreldre tolker først den frie leken i barnehagen som latskap og mangel på kompetanse i barnehagen. Men når de får vite om lekens egenverdi og lekens lærende funksjoner, endrer de mening. Gorm Kallestad, NTB scanpix

Hvorfor frykter polske foreldre norsk barnevern, men stoler på barnehagen?

KRONIKK: Tverrprofesjonelt samarbeid mellom barnehager og barnevern kan være en ny vei å gå for at polske foreldre skal få større tillit til barnevernet.