• «Det er ikke for seint å snu! Traseen over Høg-Jæren ville etter min mening vært den klart beste», skriver Karl Gjedrem. Aftenbladet

Må be om utredning av traseen over Høg-Jæren

DEBATT: Signaler som er kommet fra Vegvesenet tyder på at R1 blir valgt som ny trase gjennom Bjerkreim. Dette er svært trist siden denne traseen vil ødelegge svært mye god dyrka og dyrkbar mark.