• «Dagens markagrense er for stor fordi mye av området er allerede vernet fra regjering og nasjonalt hold gjennom LNF-områder, vi mener at det holder at vi verner LNF-områdene gjennom statlige føringer, og at vi ikke trenger eget kommunalt vern i tillegg», skriver Kristoffer Birkedal, Inger Lise Erga og Tore Andreas Haaland.

Vi skal sikre Sandnesmarkå for framtiden

DEBATT: Markå betyr for oss vern mot nedbygging, ikke vern mot naturlig bruk og anvendelse.