Dette gjør vi i Helse Vest med ventelistene

DEBATT: «Vis hva dere gjør, Helse Vest», oppfordrer Stavanger Aftenblad på lederplass 22. mai. Og viser til at ventetiden hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere kan være på over ett år.

– Vi har et ansvar for at ventetidene i spesialisthelsetjenesten ikke blir for lange, skriver Baard-Christian Schem.
  • Baard-Christian Schem
    Baard-Christian Schem
    Fagdirektør i Helse Vest RHF
Publisert: Publisert:
Les også

Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp

Les også

Aftenbladets leder 22. mai: Venteliste til psykolog: Vis hva dere gjør, Helse Vest

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ett år er for lenge å vente når man står i en livskrise. Det er vi helt enige i. Mennesker som sliter må få hjelp raskt. For mange kan en samtale med en fagperson være det vendepunktet de trenger for å komme på rett spor i livet.

Vi har et ansvar for at ventetidene i spesialisthelsetjenesten ikke blir for lange. Det finnes ingen nasjonale tall på hvor lenge pasienter må vente på behandling hos avtalespesialist, men vi vet at pasienter venter altfor lenge. Ventetid til behandling i Helse Stavanger var 52 dager i mars 2018.

Behov for flere tiltak

Derfor er det behov for flere tiltak fra vår side. Ett av dem er at vi jobber for at alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten (distriktpsykiatriske sentre (DPS) og avtalespesialister) i Helse Stavanger sitt opptaksområde skal gå til en felles vurderingsenhet. I tillegg har vi inngått helt nye avtaler med to private sentre som tilbyr behandling for angst og depresjon for pasienter som står i fare for å bli, eller er, sykmeldt. Det er Oppfølgingsenheten Frisk i Stavanger og Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) i Haugesund.

Les også

Fastleger gir opp å henvise til psykolog

Les også

Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp

Ordningen fungerte ikke

Så har vi, som nevnt i lederen i Aftenbladet, avviklet koordinatorfunksjonen for henvisninger til privatpraktiserende psykologer og psykiatere i Helse Fonna- og Helse Stavanger-området. Dette ble gjort fordi ordningen ikke fungerte etter hensikten, og vi så at pasienter ventet i opptil ett år på helsehjelp.

Avviklingen tilsier ikke, som hevdet i Aftenbladet, at pasienter selv skal ringe til ulike behandlingssteder for å få time, hvis de ikke selv ønsker å gjøre det. Retningslinjene for henvisning fra fastleger og, eventuelt, fra avtalespesialist til DPS bør være klare for alle behandlere.

Vi har altså en jobb å gjøre for å få henvisningspraksisen til å fungere. Det henvises for mange til behandling i spesialisthelsetjenesten for lettere psykiske lidelser. Det krever tid og ressurser i flere ledd både å skrive henvisningen og å vurdere henvisningene. Vår statistikk viser dessverre at altfor mange som ikke skal ha behandling hos spesialist, nettopp henvises til spesialisthelsetjenesten og dessverre opplever å bli avvist hos oss, når de i første omgang skulle hatt et tilbud i kommunen.

Klare retningslinjer

For det er ikke slik at alle skal ha hjelp hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater i spesialisthelsetjenesten. Det er klare retningslinjer for hvilke pasienter som skal få hjelp i primærhelsetjenesten, altså det kommunale hjelpeapparatet, og hvilke som skal henvises til spesialisthelsetjenesten – enten til psykolog/psykiater med avtale eller til DPS.

Kommunen har hovedansvar for å ivareta personer som har milde og antatt kortvarige psykiske lidelser enten det handler om angst eller depresjon. Disse skal få et tilbud i det kommunale hjelpeapparatet. Det kan være hos fastlege, kommunal psykolog, nav-kontor, familievernkontor eller psykisk helse og rustjeneste. Kommunene skal tilby rask hjelp med lav terskel. Også fastlegene er forventet å tilby oppfølging av pasienter med lettere psykiske lidelser.

Til høsten kommer pakkeforløpene innen rus og psykisk helse. Vårt mål er at disse skal tydeliggjøre hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilke som skal ha behandling i kommunen. De nye forløpene vil også kreve økt samarbeid mellom de ulike instansene. Det er vi innstilt på å få til.

Felles ansvar

Det er behov for å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom alle de som jobber med pasientene. De lange ventetidene vi har i dag, kan ikke fortsette. Dette er et felles ansvar for kommunene i Sør-Rogaland, fastlegene, avtalespesialistene, Helse Stavanger og Helse Vest. Problemene løses ikke av spesialisthelsetjenestene alene.

Publisert: