• – Det er mange flotte skulpturer rundt i Stavanger. Jeg tenker på «handlekånå», «Johanna og Broremann», penisskulpturene på Arkeologisk Museum, osv., skriver Pål Mitsem, som foreslår å plassere dem på Torget. Kristian Jacobsen

Jeg foreslår en skulpturpark på Torget

DEBATT: Jeg synes ikke at en debatt om bruken av Torget skal synke ned til en diskusjon for eller mot salg av nips og suvenirer. Bør ikke byen heller invitere til en til en idédugnad om hva Torget kan brukes til?