Barnevernet trenger flere ansatte

DEBATT: Kunnskap er ikke det som brenner mest når det handler om å få et bedre barnevern. Det som trengs, er flere ansatte.

Publisert: Publisert:

«Hvordan er det forventet at de ansatte skal kunne bruke den kompetansen de innehar når tiden ikke strekker til?» spør Juliane Solbakke. Foto: Illustrasjonsbilde, Scanpix

Debattinnlegg

 • Juliane Solbakke
  Hellvik
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet for perioden 2018-2024. Dette for å heve kompetansen til de ansatte slik at blant annet barn og foreldre får rett hjelp til rett tid, styrke medvirkning, drive forebyggende arbeid, samt forebygge mot flytting ut av hjemmet.

Dette er viktige momenter, og mye av det arbeidsdagene våre dreier seg om. Kompetanse er alltid viktig, for å være sikre i de avgjørelser som blir tatt – både basert på forskning og erfaringer fra alle parter. Så all ære til regjeringen som slår et slag for å fortsette arbeidet for å i størst mulig grad sikre dette.

Må få vise kompetansen

Min tanke derimot er at dette ikke er det som brenner mest når det handler om å få et bedre barnevern. Ingen ansettes i barneverntjenesten uten å ha en grunnleggende kompetanse. Men
vi må få muligheten til å bruke og vise denne kompetansen. Jeg vil tørre å påstå at det er svært få som velger en jobb i det kommunale barnevernet, om de ikke brenner for det de driver med.

Kompetansen er der - tiden til å få praktisert, vist og brukt det vi kan og brenner for, er der ikke.
Les også

Hva vet politikere om barnevern?

Vårt høyeste ønske er å hjelpe barn og foreldre som har det vanskelig, til å få en bedre hverdag. Vi går på akkord med oss selv, må bruke alle ressurser vi innehar og får kjent på hele spekteret av følelser i møtet med mennesker. Mennesker i krise, som er frustrerte, sinte, triste, redde og takknemlige. Mennesker som åpner seg opp, og lar oss ta del i deres vanskeligste erfaringer i livet. Saksbehandlere står på hodet, arbeider langt flere timer i uken enn forventet, setter eget privatliv til side og må lære seg selv å kjenne bedre enn de fleste.

Tiden strekker ikke til

For å kunne gjennomføre den jobben det er forventet at vi skal gjøre, trengs det mer ressurser. Og med ressurser mener jeg da flere ansatte. FO, LO og Fagforbundet har satt en bemanningsnorm på 9-15 barn per saksbehandler. Allikevel oppgir fagforeningene at mange saksbehandlere gir tilbakemelding om at de har 30-40 barn som de har ansvaret for. Hvordan er det forventet at de ansatte skal kunne bruke den kompetansen de innehar når tiden ikke strekker til? Hvordan skal en kunne sikre kvaliteten på tjenesten og riktig hjelp til riktig tid,
når de ansatte ikke får gjennomført det arbeidet som er forventet? I følge SSB er barneverntjenesten den arbeidsplassen med nesten høyest turnover i Norge. Over 30 prosent.

Kompetansen er der

Dette mye på grunn av de belastninger som følger med jobben, og utfordringen med å stå i det over tid. Utfordringen med å sjeldent få gjort arbeidet grundig nok, og å måtte leve med at man bare får gjort en halvveis jobb i alle saker. Med foreldre og barn som ikke er fornøyd med den oppfølgingen de får, og med vissheten om å hver dag gå hjem uten å tilstrekkelig ha fått hjulpet de som trenger det. I tillegg til dette kommer også den stadige kritikken av dårlig kompetanse i barnevernet. Kompetansen er der - tiden til å få praktisert, vist og brukt det vi kan og brenner for, er der ikke.

Misforstå meg rett - kompetanse er svært viktig og bør ikke nedprioriteres, men for å få vist den trengs flere ressurser. Det trengs mer tid. Mer tid til å få vist at barneverntjenesten er der for å hjelpe. For å være et gode for foreldre og barn. For å få bygget opp tilliten fra samfunnet. For å få vist hvorfor vi så sterkt brenner for dette, har tro på dette og gir alt av oss selv for dette!

Publisert:

Les også

 1. - Et håpløst forslag

 2. - Jeg er forbannet på oss politikere

 3. - Jeg etterlyser politikere som har mot til å forsvare barnevernet

 4. Slik kan barnevernet gå fra skrekk til tillit

 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Barnevern
 4. Barne- og likestillingsdepartementet