Når laks rømmer, settes innsatsen inn

DEBATT: Hallgeir Langeland i SV etterlyser i Stavanger Aftenblad den 12. juli undertegnede og Sjømat Norge sitt syn på problemet med laks som rømmer.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Hans Inge Algrøy
    Regionsjef havbruk vest, Sjømat Norge
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Les også

«La meg gjøre et forsøk på dialog»


Havbruksnæringen har av åpenbare grunner en nullvisjon for rømming av laks. Av en stående biomasse på gjennomsnittlig 350 millioner laks i sjø til enhver tid, var rømmingstallene i 2014, 2015 og 2016 henholdsvis 287.000, 170.000 og 131.000 laks, og på samme måte som i trafikken hvor en også har en nullvisjon for ulykker, er hvert rømmingstilfelle ett for mye.

Beredskapsplaner og tiltak

Flere tusen dyktige fagfolk jobber hver dag knallhardt ute på oppdrettsanleggene for at fisken skal ha det godt og holde seg inne i merdene. Det er strenge regler for hvordan et anlegg skal legges ut, forankres og drives for å unngå rømming, og alle som arbeider på oppdrettsanlegget går på kurs en gang i året for å få ny kunnskap og holde fokus på arbeidet med å forebygge rømming.

Når rømming likevel skjer, har alle oppdrettsselskap i sin beredskapsplan regler om hvordan de skal varsle myndigheter og omgivelser straks uhellet har skjedd, og de igangsetter gjenfangst øyeblikkelig. Gjenfangstandelen varierer mye. De fleste laks som rømmer, går av naturlige grunner ikke opp i elv blant annet fordi de ikke er store nok eller fordi årstiden ikke tilsier det.

Oppdrettsbedriftene betaler også inn til et fond, Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), ca. 10 millioner kroner pr år som brukes til overvåking og utfisking av rømt oppdrettsfisk fra alle de viktigste elvene i Norge.

Ingen monsterfisk

All oppdrettslaks i Norge stammer fra den samme villaksen som finnes i norske lakseelver, men er blitt avlet på for å få fram gode egenskaper som egner seg for oppdrett av matfisk. Det er ingen monsterfisk som går opp i elva når laks rømmer, men jeg er enig med Hallgeir Langeland i at det ikke skal forekomme, og dette er noe hele havbruksnæringen tar på alvor og jobber med hver dag.

Les også

Solfrid Lerbrekk og Hallgeir Langeland, SV: «Nå treng me politikarar som er heilt tydelege på at nå skal laksen i fjøs»

Les også

Hans Inge Algrøy, Norsk Sjømat: «God miljøtilstand ved oppdrettsanlegga, Solfrid Lebrekk og Hallgeir Langeland tar feil»


Publisert:

Les også

  1. Trine Danielsen, Høyre og Blueplanet: «Å flytte all lakseproduksjon på land er en dårlig idé»

  2. Hallgeir Langeland (SV): Lukka anlegg og sitatjuks frå Høgre

  3. Tore Torsen: «Ingen kritikk av oppdrettsnæringa, takk!»

  4. Naturvernforbundet: «Vanvittige påstander og usannheter fra Blueplanet»

  5. Jeanette Jacobsen: «Tendensiøst med usannheter og unnlatelser fra oppdrettsnæringen»

  1. Laks
  2. Oppdrettsnæring