Ta trakassering på alvor, UiS!

DEBATT: Lovverket poengterer alvorligheten i å begå trakassering og hvor ansvaret ligger. I likhet med studentene forventer vi endringer snarest!

Hva står UiS for? Ledelsen må tydelig si at den ikke aksepterer slik seksuell trakassering som nå er kommet fram – og stoppe den.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Seksuell trakassering er en hersketeknikk for å få makt over en annen person, kunne styre en annen og skaffe seg dominans. Alle varianter er like uønskede, ubehagelige og veldig provoserende. Det er en mannlig ukultur som råder når slike hendelser oppstår. Det er en ukultur som vil kneble jenter og kvinners engasjement og handlefrihet. Ydmyke, kontrollere oss og få oss til å tie. Mannssjåvinister klyper og klår, trakasserer og utøver vold.

Er det noen grunn til å tro at han ikke kommer til å gjøre det igjen?

Unnskyldning?

Kvinnegruppa Ottar er jublende glade for alle som ikke finner seg i dette. Sist uke offentliggjorde flere studenter hvordan Nils Rune Langeland, professor ved Universitetet i Stavanger (UiS), har drevet med flere former for seksuell trakassering. Han har ikke respektert deres protester før de går ut i mediene og dokumenterer hans ugjerninger. Da først kommer det en bitteliten unnskyldning via mediene.

Men har han unnskyldt seg over hver og en av dem han har plaget? Og er det noen grunn til å tro at han ikke kommer til å gjøre det igjen?

Det nytter ikke bare å definere trakassering som en personalsak, det er mer alvorlig enn som så.

Ansvar og omdømme

Trakassering og diskriminering er et erkjent samfunnsproblem som det finnes klart lovverk mot. Både arbeidsmiljøloven, lov om likestilling og straffeloven har bestemmelser for å beskytte mot dette. Mange foreninger, politiske partier, bedrifter og utdannelsesinstitusjoner har egne etiske retningslinjer og rutiner for å forebygge og håndtere slik uønsket oppførsel. UiS synes å mangle dette.

Universitetsledelsen har ikke stoppet maktmisbruket tidligere, og har så vidt oss bekjent heller ikke beklaget hendelsen overfor studentene. Det nytter ikke bare å definere trakassering som en personalsak, det er mer alvorlig enn som så. Det handler om UiS’ ansvar og omdømme både som arbeidsgiver, utdannelsesinstitusjon og om de stiller opp for ofrene for krenkelsene.

Lovverket poengterer alvorligheten i å begå trakassering og hvor ansvaret ligger – og i likhet med studentene ved UiS forventer vi endringer snarest!

Hva det handler om

Alle de som bagatelliserer slik atferd, utøver den, ledere. De som blir utsatt for trakassering, og befolkningen generelt kan trenge informasjon om av hva norsk lov sier om trakassering. Vi tillater oss derfor å sitere:

I arbeidsmiljøloven, paragraf 4-3, heter det at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og at arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet blir ivaretatt.

I likestillingsloven, paragraf 8a, heter det at trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering ikke er tillatt. Med trakassering på grunn av kjønn menes uønsket adferd som er knyttet til en persons kjønn og som virker eller har til formål å krenke en annens verdighet. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Straffelovens paragraf 266 omhandler ulike former for sjikane/trakassering. Her stilles det ikke krav om at trakasseringen har gitt seg utslag i en fysisk handling eller er seksuelt motivert. Bestemmelsen gjelder skremmende eller plagsom opptreden, eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Kravet om at handlingen må være hensynsløs, gjelder også den plagsomme atferden, slik at dagliglivets små krenkelser faller utenfor. I forarbeidene er det uttalt at kravet til «hensynsløs» atferd som oftest vil forutsette at atferden er «moralsk forkastelig». «Plagsom opptreden» omfatter utidig personlig henvendelser.

Lovverket poengterer alvorligheten i å begå trakassering og hvor ansvaret ligger – og i likhet med studentene ved UiS forventer vi endringer snarest!

Publisert: