Få Fredskorpset lagt til Stavanger, vedtaket om Førde kan gjøres om!

DEBATT: Det må fortsatt være mulig å sikre at Fredskorpset, som i dag holder til i Oslo, blir flyttet til Stavanger, snarere enn til Førde.

Publisert: Publisert:

Den gamle Utenriksterminalen på Strandkaien ville bli et attraktivt hovedkvarter for Fredskorpset. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

  • Pål Mitsem
    Randaberg
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Ingen byer har markert seg så sterkt for fredsarbeid i Norge som Stavanger. Jeg har selv fremmet tanken om «Sverd i fjell» som fredssymbol og byvåpen for fredsbyen Stavanger. Striden er slutt, og man trenger ikke lenger sverdene. De kan settes fast i fjellet. Er det noe mer maktfullt symbol for en fredsby? (Det kan lett erstatte vinranken – bruk og misbruk av alkohol har vel aldri vært i fokus i Stavanger?)

Kanskje sto de for noe som byen kunne ha fortsatt som verdens fredsby og sete for Fredskorpset?

Fredshistorien og fribyen

Stavangermannen Christian Lous Lange er den ene av to nordmenn som har fått Nobels fredspris. Han fikk den i 1921, året etter gikk den til Fridtjof Nansen. Foto: Det norske Nobelinstitutt

Fredspolitikeren Christian Lous Lange ble født i Stavanger i 1869, og ble som generalsekretær for Den interparlamentariske union fra 1909 verdenskjent for sitt arbeid for freden. Han ble i 1921 den første nordmann som ble tildelt Nobels fredspris. Det som mange kaller Ankertorget, mellom restauranten Egon og Fisketorget, heter egentlig Christian Lous Langes plass.

På 1960-tallet fikk byen også et Fredskontor, etablert av skuespilleren Lars Andreas Larssen og hans hustru, Sonja Lid. De førte en aktiv krig mot atomvåpen og amerikanske ambisjoner i Vietnam og andre steder, og ble ikke noen venn av Aftenbladet og andre lokale aviser. Likevel: Kanskje sto de for noe som byen kunne ha fortsatt som verdens fredsby og sete for Fredskorpset?

Les også

Fredsforkjemperen Lars Andreas Larssen skal også minnes

Stavanger er også en fribykommune som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. Stavanger har også sekretariatet for International Cities of Refuge Network (ICORN). Pr. i dag er det 12 fribyer i Norge. Men Stavanger var den første – i 1997. Førde er ikke blant de bykommuner som har meldt seg på!

Vedtak truffet av en utenriksminister er ikke noe endelig vedtak.

Vedtaket er ikke uangripelig

Så vidt jeg kan se, foreligger det ikke noe endelig og uangripelig vedtak om at Førde skal være det nye stedet for Fredskorpset. Det foreligger ikke noe vedtak i Stortinget, hverken om selve saken eller i budsjettmessig sammenheng. Det er Utenriksdepartementet (les: utenriksministeren) som har truffet vedtaket.

Det kan reises spørsmål om utenriksministerens vedtak er endelig og uangripelig. Ting tyder på at saksbehandlingen har vært så mangelfull at det reiser spørsmål om vedtakets gyldighet. Direktøren for Fredskorpset gir i Aftenposten 15. februar 2017 uttrykk for at hun et par dager før hadde fått en overraskende beskjed om at Fredskorpset skulle flyttes til Trondheim, Stavanger eller Førde. Hun sa at hun var sterkt uenig i vedtaket, som ville medføre at titalls millioner, som ellers kunne blitt brukt til u-hjelp, i stedet ville gå til utvikling i Norge.

Det siste gjelder vel særlig ved flytting til Førde?

Vedtak truffet av en utenriksminister er ikke noe endelig vedtak. Det kan omgjøres av utenriksministeren, eventuelt en ny utenriksminister etter Stortingsvalget.

Les også

Fredskorpset flyttes til Førde

Manglende innsats

Jeg ble litt forferdet over meldingen i Aftenbladet 1. juni 2017 om at hverken ordfører eller varaordfører, eller noen andre i kommunen, hadde tatt grep om saken. Det er kanskje noen som går rundt og tror at Stavanger ble oljebyen i Norge på grunn av sin beliggenhet og sine naturlige fortrinn. De som kjenner den nære historie, vet at Stavanger ble oljebyen på grunn av iherdig innsats fra ordfører Arne Rettedal og rådmann Konrad B. Knudsen.

Jeg vil sterkt oppfordre ordfører, varaordfører og andre ledende politikere i Stavanger til å rydde sin kalender slik at de kan lage en sak for etablering av Fredskorpset i Stavanger som er så sterk at Børge Brende omgjør sitt vedtak.

Les også

Rogaland gikk ikke i krigen for 40 statlige UD-jobber

Utenriksterminalen

I Stavanger havn har man en stor og vakker utenriksterminal som mangler en utnyttelse som er i stil med bygget og dets beliggenhet. Kan det være et trumfess for å få Fredskorpset dit det bør være, i fredsbyen Stavanger?

Arne Rettedal og Konrad B. Knudsen la vekt på å gi de fremtidige ansatte i Statoil og Oljedirektoratet trygghet for at de ville få rimelig prioritet med hustomter og de de ellers var opptatt av. Hvis Stavanger kommune klarer å få de ansatte til å se fordeler med å flytte til Stavanger, og støtte dette uten konflikter, er det sikkert ingen som vil bebreide kommunen for dette. Aller minst utenriksminister Børge Brende, hvis han med det sikrer Fredskorpset et ikonisk hovedkvarter i Utenriksterminalen i Stavanger Havn.

Publisert:

Les også

  1. Rogaland ga blaffen i Politihøgskolens over 900 studieplasser og jobber

  1. Stavanger
  2. Icorn
  3. Stavanger kommune