Hva ligger til grunn for å avvikle en velfungerende barnehage med flotte resultater i foreldreundersøkelsene, år etter år?

DEBATT: Stavanger kommune skal «dimensjonere og avvikle barnehageplasser». 240 barn står snart uten barnehageplass. Begrunnelsen for avvikling av de foreslåtte barnehagene er ikke å finne.

Publisert: Publisert:

«Aubeberget barnehage avd. Malthaug er en barnehage stor nok til alle, og liten nok til å se den enkelte. En barnehage hvor alle tall peker oppover», skriver Karolina S. Mæland på vegne av FAU. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

 • Karolina Mæland
  På vegne av FAU ved avd. Matlhaug
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Videre står det ingenting om hvorfor antall rammede barn er overdimensjonert i 2017, enda det er deres arbeidsplass som skal avvikles. FNs barnekonvensjon sier «Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til», men jeg stiller meg spørrende: Har barna i Aubeberget barnehage avd. Malthaug blitt hørt? Er de blitt tatt hensyn til når kommunen velger å avvikle en barnehage som topper listene i foreldreundersøkelsene, år etter år?

Les også

Austre Åmøy er Stavanger kommunes betente blindtarm


Forunderlig

På Stavanger kommune sin hjemmeside står å lese at 60 prosent av personalet avd. Malthaug har pedagogisk høgskoleutdanning eller fagbrev. Gjennomsnittet i Stavanger kommune er på bare 52 prosent, og enkelte barnehager i det gjeldende området har ikke mer enn 36 prosent. Driften i de barnehagene er imidlertid ikke blitt berørt. Dette står for meg som forunderlig når det i «Kvalitetsplanen for Stavangerbarnehage 2016-2019», står skrevet: «Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.»

Les også

Her er barnehagekuttlista


Ønsker ikke en bedrift best mulig kompetanse når det skal spares? Er det det best kvalifiserte personalet med mest relevant utdanning som blir omplassert først? Hadde vi godtatt det på vår egen arbeidsplass? Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens «effektivitetskrav», bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høyt som sammenliknbare barnehager i Madla bydel. Hvis effektivisering skal gjennomføres, bør kommunen først se etter arbeidsplasser hvor utdanning og tilfredshet er lav. Arbeidsplasser hvor ikke arbeidstakerne, i dette tilfelle; barna, har den ledelse og det arbeidsmiljø de har krav på. Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen; den som stillingsannonser krever?

Rett til å bli hørt

Jeg stiller meg undrende til hvorfor disse reglene ikke gjelder for samfunnets minste. De som i følge FNs barnekonvensjon skal ha rett til å bli hørt og tatt hensyn til? De som ikke har en egen stemme, men er avhengig av vår. De som trenger en kjent stemme, et trygt fang, en kjent sklie, venner de er tilknyttet. De som er bærer fremtiden i sine hender og som en gang skal passe på oss.
«En forutsetning for læring og utvikling er at barn har tilknytning til trygge og stabile ansatte i barnehagen.» Kvalitetsplan for Stavangerbarnehagen 2016-2019.

Les også

SV vil redde 255 barnehageplasser og skaffe 20 nye helsesøstre

Trygg start for de minste

Avd. Malthaug har et stabilt personale gjennom mange år. Dette er nokså unikt i en bransje som preges av lavstatus, lavt lønnet personale, dispensasjon fra påkrevd utdanning og høy utskiftning. Ved Malthaug viser personalet stor glede ved arbeidet sitt. De har en genuin interesse i hvert barn og kjenner dem alle ved navn. Dette gir en trygg start for de minste og er en forutsetning for utvikling og læring.
Hva ligger til grunn for å avvikle en velfungerende barnehage med stabilt personale, flotte resultater i foreldreundersøkelsene; år etter år. En barnehage med stor søkerpågang, lykkelige barn, engasjerte ansatte, et fantastisk nærområde med direkte tilgang til naturen, hvor dessuten det viktigste står å finne: høyt utdannet personale.

Noen som tør svare?

Aubeberget barnehage avd. Malthaug er en barnehage stor nok til alle, og liten nok til å se den enkelte. En barnehage hvor alle tall peker oppover. Nå må politikerne løfte blikket og lytte til brukerne; barna har talt, hvem tør å svare?

Publisert:

Les også

 1. Barnehage: Politikerne vil ha hele nedleggingslista på bordet

 2. Feilslåtte prognoser gir halvfulle barnehager

 3. Alle september- og oktoberbarn fikk barnehageplass

Mest lest akkurat nå

 1. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 2. Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast

 3. Folk på byen har allerede endret drikkevaner

 4. Leteaksjon etter mann (63)

 5. Mann koronasmittet i Sola

 6. Nattklubbene i Stavanger og Sandnes får åpne klokken 20

 1. Stavanger
 2. FNs barnekonvensjon
 3. Arbeidsmiljø
 4. Madla og Kvernevik
 5. Barn og unge