Høyre tør å prioritere og tenke nytt i kulturpolitikken

DEBATT: Norsk kulturliv trenger flere økonomiske ben å stå på. Høyre i regjering legger til rette for flere finansieringskilder til kulturlivet.

«Vi vil gi flere muligheten til å drive kulturarbeid uten å være helt avhengig av staten – det gir en god følelse», skriver Svein Harberg.

Debattinnlegg

 • Svein Harberg
  Svein Harberg
  Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, H
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Kultur skal være synlig, engasjere, bevege og være relevant. Vår oppgave som politikere er å legge til rette for dette. Det krever langt flere ambisjoner enn bare penger, det krever treffsikre ordninger som sørger for aktivitet.

Budsjettet har økt

I innlegget «Mindre kultur år for år» skriver Hege H. Liadal (Ap) at andelen av statsbudsjettet til kultur for hele landet stadig blir mindre. I virkeligheten har bevilgningene over Kulturdepartementets budsjett økt med nesten 2,3 mrd. kroner fra 2013 til 2017. Dette er en økning på hele 20 prosent!

På samme tid har spillemidlene gitt mye mer til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. I 2016 ble det fordelt nær 3,8 mrd. kroner, én mrd. mer enn i 2013.

Hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å finansiere innholdet i kulturhusene i fremtidige budsjetter, som ikke vokser inn i himmelen, sier de ingenting om.

Liadals opplisting av Arbeiderpartiets fortreffelighet viser ikke på noen måte en helhetlig satsing på kultur. Den viser tvert i mot penger smurt tynt ut over uten å utgjøre en virkelig forskjell. Dette er akkurat det samme som de gjorde da de satt i regjering. Heller ikke da førte dette til mer kulturaktivitet eller økt kulturbruk.

Les også

Kulturen er budsjettvinnar i Stavanger

I sitt alternative budsjett for 2017 lover Arbeiderpartiet blant annet 35 mill. kroner i oppstartsmidler til bygging av flere nye kulturhus. Dette vil sette i gang prosjekter som samlet vil komme på godt over to mrd. kroner. Dette foreslår de samtidig som vi har en svært utfordrende situasjon med å ivareta flere av de eksisterende kulturhus- og institusjoner. Hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å finansiere innholdet i husene i fremtidige budsjetter, som ikke vokser inn i himmelen, sier de ingenting om.

Flere bidrar

Norsk kulturliv trenger flere økonomiske ben å stå på. Høyre i regjering legger til rette for flere finansieringskilder til kulturlivet. Flere kunstnere skal kunne leve av kunsten sin, i tillegg til en god offentlig finansiering. Vi har flyttet oppgaver over til Kulturrådet, og gitt rådet større fleksibilitet blant annet gjennom fullmakten til å omprioritere mellom de ulike fagområdene ved behov.

Les også

Kulturministeren vil skrote NRK-lisensen og gi opptil 135 millioner til TV 2

Den såkalte Enger-rapporten viste at en dobling i kulturbudsjettet ikke ga økt kulturforbruk, og i fjorårets rapport fra Telemarkforskning ser man at kunstnerinntektene sank med hele 15 proaent fra 2006 - 2013. Dette uavhengig av at antall kunstnere steg og at stipender og statlige bevilgninger gikk opp. Kort fortalt viser rapportene at folk ikke benytter seg nok av kulturtilbudene, og at betalingsviljen for kultur er liten. Dette er noe Høyre og regjeringen tar på alvor.

En av vår regjerings satsinger er Talent Norge, som har vært en suksess. På halvannet år har det blitt satt i gang 14 talentutviklingsprogram, fordelt på alle kunstsjangre. Private aktører bidrar her med 55 millioner. Over tre år gir dette nærmere 1300 kunstnere et løft og nye muligheter!

Den kulturelle spaserstokken er ikke borte, men er blitt lagt til fylkeskommunene.

Stimulerer til økt privat finansiering

I tillegg har vi gaveforsterkningsordningen. Den stimulerer til økt privat finansiering av kulturlivet og er nå utvidet fra kun å gjelde museer, til å gjelde alle kunst- og kulturområder. De private gavene i ordningen utgjør over en halv milliard, som kommer i tillegg til de 136 mill. kronene regjeringen har brukt på ordningen. Den nye filminsentivordningen har på sin side bidratt til å få internasjonale filmproduksjoner til Norge. Insentivordningen legger til rette for flere arbeidsplasser, mer erfaring for norske filmarbeidere og viktig markedsføring for Norge.

Les også

Kulturministeren vil spreia kultur-makta

Liadal kritiserer i sitt innlegg også regjeringen for å fjerne tiltak som gjør kulturen tilgjengelig for mange. Den kulturelle spaserstokken er ikke borte, men er blitt lagt til fylkeskommunene. Gjennom Kulturtanken legges det til rette for at Den kulturelle skolesekken skal bidra i enda større grad enn tidligere. Alle skoleelever i Norge skal få møte variert profesjonell kunst og kultur.

Strømlinjet prosess

Stipender er svært viktig for det frie feltet. Men hvis vi tar en kikk på søknadsprosessene for kunstnerstipendene, ser vi imidlertid at dette etter hvert er blitt en svært strømlinjet prosess for mange søkere. Innleid skrivehjelp og helt konkrete «krav» til innhold, som ikke nødvendigvis er en naturlig del av det kunstneriske prosjektet, er ikke uvanlig. Å endre dette er i alle fall en «frihet» vi har fått klare ønsker om.

Som politikere er vår oppgave å bidra til at kulturen får så gode vilkår som mulig, og at den har kvalitet, mangfold og frihet. Høyre tør å prioritere og tenke nytt i kulturpolitikken. Det har utløst initiativ og engasjement, og det har utløst bidrag fra andre enn statsbudsjettet – akkurat slik vi ville. Høyre vil gi flere muligheten til å drive kulturarbeid uten å være helt avhengig av staten – det gir en god følelse. Høyre vil fortsette sin målrettede innsats på kulturfeltet. Det vil gi mange og gode kulturopplevelser.

Les også

 1. Kulturministeren slår ring rundt spillmonopolet

Publisert:
 1. Kultur
 2. Regjeringen
 3. Kunst
 4. Statsbudsjettet
 5. Kulturpolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Ingen har så langt dødd av omikron. Forskere lanserer ny teori om hvorfor den sprer seg så raskt

 2. – Strømprisene kan knekke folks økonomi. Regjeringen kan ikke passivt håpe på at det går over.

 3. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste

 4. – Man er ganske alene hvis noe går galt

 5. – Dette er en suksess

 6. Vårt energisystem er satt på spill