Regjeringen bryter ikke løftene vi har gitt for en bedre eldreomsorg

DEBATT: Regjeringen følger opp Helsetilsynets funn, og jobber målrettet for gi eldre pleietrengende et bedre tilbud.

«Regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner i årets statsbudsjett for å heve de ansattes kompetanse og få ned andelen ufaglærte», skriver helse- og omsorsminister Bent Høie.
  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er enig med Odd Helge Henriksen, som fredag 7. januar skriver i Aftenbladet at mye av eldreomsorgen er god, men at det må være nulltoleranse for omsorgssvikt. Men jeg stusser når overskriften «brutte løfter» blir brukt om regjeringens politikk.

Våre viktigste mål i eldreomsorgen er å sørge for at det bygges flere sykehjemsplasser og at de skrøpeligste får bedre helsetjenester og en mer aktiv hverdag. Dessverre forekommer det feil. Derfor er det viktig at Helsetilsynet avdekker svikt, og vi lærer av våre feil og mangler. Regjeringen følger opp Helsetilsynets funn, og jobber målrettet for gi eldre pleietrengende et bedre tilbud.

Les også

Eldreomsorgen i Stavanger: Hvorfor er de ansvarlige så øredøvende stille?

Les også

Frivillige utgjør 90.000 årsverk i eldreomsorgen

Innfører trygghetsstandard

Det er mange engasjerte og dyktige ansatte i helse- og omsorgstjenesten, men de mangler et nasjonalt verktøy for å forbedre kvaliteten på tilbudet. Regjeringen har derfor utviklet en trygghetsstandard. Verktøyet skal konkretisere hvordan sykehjem kan sikre god ledelse, profesjonell praksis og en faglig sterk bemanning. Trygghetsstandard prøves nå ut i fire kommuner før alle landets sykehjem skal ta det i bruk.

Styrker kompetansen

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal diagnostisere, behandle, forebygge og hjelper mennesker til å mestre sine liv. Da må de ansatte ha høy faglig kompetanse og kunne gi god medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging. Regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner i årets statsbudsjett for å heve de ansattes kompetanse og få ned andelen ufaglærte.

Les også

Avviser at regjeringen bryter eldreløftet

Les også

Færre eldre på sykehjem etter eldreløft

De som bor på sykehjem har ofte mange sykdommer og komplekse behov. Mange bruker flere medikamenter som de trenger hjelp til å ta. Faren for feilmedisinering øker jo flere legemidler de bruker. Vi har derfor innført legemiddelgjennomgang på alle sykehjem. Sykehjemmene har fra og med i år fått en plikt til å gå gjennom og kontrollere hvilke medisiner den enkelte beboer tar. Dette vil styrke pasientsikkerheten og øke livskvaliteten til mange pasienter.

Les også

Høyre må skjerme eldreomsorgen i Stavanger!

Bygger flere sykehjemsplasser

Det gikk altfor lenge altfor trått med bygging av sykehjemsplasser i kommunene. Et av våre første grep i regjering var derfor å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og rehabilitering av plasser. Vi ser nå at dette har gitt et taktskifte i kommunenes planer for å bygge nye plasser. Fremover blir vi flere eldre, og det vil da bli enda viktigere å bygge flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Vi vil derfor fra 2021 endre investeringsordningen slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antallet heldøgnsplasser. I tillegg har vi lovfestet retten til sykehjemsplass for dem som trenger det.

Dette er noen av grepene vi tar for å gi eldre pleietrengende et bedre tilbud. Det er bred enighet både faglig og politisk om at grepene regjeringen tar for de skrøpeligste eldre er viktige, riktige og helt nødvendige. Regjeringen bryter ikke løftene vi har gitt for en bedre eldreomsorg. Vi er godt i gang med å oppfylle dem.

Publisert: