Tvilsom og skadelig journalistikk

DEBATT: Det Aftenbladet har presentert om Ptil-direktør Anne Myhrvold i det siste, går på tilliten løs, tilliten til avisen.

Publisert: Publisert:

Det er vanskelig å begripe at Aftenbladet setter sin tillit på spill gjennom flere oppslag om Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold, bildet. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

 • Preben H. Lindøe
  Professor em. i samfunnssikkerhet, UiS
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Aftenbladet har sitt nedslagsfelt i den regionen som over lang tid har vært avhengig av norsk olje- og gassvirksomhet. Avisen har en betydelig leserkrets som er opptatt av «hva som skjer i oljå». Reportasjer og annen dokumentasjon presenteres ofte med innsikt, dybde og bredde. Dette gjelder ikke minst tema knyttet til sikkerhet – som da avisen tok tak i «Alexander Kielland-katastrofen» på nytt.

Setter tilliten på spill

I den siste tiden har avisen hatt en løpende reportasje om farlige hendelser og svikt i enkelte deler av industrien, med et kritisk blikk på sikkerhetsregimet og myndighetenes rolle. Dette gjelder ikke minst hvordan Petroleumstilsynet ivaretar sin oppgave. En slik interesse fra avisen er både viktig og riktig fordi dette tilsynet spiller en nøkkelrolle innenfor et regime som over tid har vist seg å være robust, men også sårbart. Det er sårbart fordi regimet er avhengig av tillit mellom partene som skal samhandle, og at det må være tillit til myndighetene som setter rammer og regler.

Les også

Petroleumstilsynet gransker brann på Scarabeo 5

Les også

5 av 8 nestenulykker Ptil gransker har skjedd de siste seks ukene

En avis er også avhengig av tillit – hos leseren.

Det er derfor vanskelig å begripe at Aftenbladet setter en slik tillit på spill gjennom flere oppslag om Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold. Hun arbeidet tidligere i BP, hennes mann arbeider i Statoil, og hun kjenner mange i industrien. Alt dette var kjent for Arbeids- og sosialdepartementet, og hennes habilitet ble derfor grundig vurdert før hun ble ansatt.

Les også

Anne Myhrvold og Ptil skal granskes av Riksrevisjonen

Les også

I dag skal de svare om nestenulykkene

Det burde ikke være en nyhet for avislesere at «Norge er et lite land i verden», at Stavanger fortsatt er en liten by, og at folk innen bransjen møter hverandre – i arbeidssammenheng og privat.

Hvordan skjerme seg?

Når Aftenbladet i et stort oppslag lørdag 18. oktober kan opplyse sine lesere om «Ptils direktør Anne Myhrvolds tette bånd til Statoil», pirrer dette en nysgjerrig leser, ikke minst på bakgrunn av tidligere reportasjer av kritikkverdige forhold når det gjelder sikkerheten offshore. Det denne artikkelen bringer av nytt, og som kanskje ikke er kjent fra før, dreier seg om en hytte i Sirdal og om flere i og utenfor Statoil som kjenner hverandre. Det burde ikke være en nyhet for avislesere at «Norge er et lite land i verden», at Stavanger fortsatt er en liten by, og at folk innen bransjen møter hverandre – i arbeidssammenheng og privat.

Journalisten utviser for øvrig en form for ironi når han, i en sideartikkel til sine dårlig skjulte beskyldninger mot direktøren, har plassert professor Jan Fridthjof Bernt som sier at «Petroleumstilsynet bør skjerme seg så godt som mulig mot beskyldninger om kameraderi». Hvordan skjerme seg mot beskyldninger i pressen sier Bernt ikke noe om.

To lesemåter

Når avisen gjentatte ganger bringer spørsmål om Anne Myhrvolds posisjon, rolle og habilitet på banen og bruker «sannhetsvitner» som Bellonas Frederic Hauge, Eva Joly og nå fra Fridthjof Bernt, så kan dette leses på to forskjellig måter.

Den ene lesemåten er en kritikk av Myhrvolds arbeidsgiver om at de burde vært nøyere med prosedyrer og habilitetsvurderingen den gang hun ble ansatt. I så fall dreier det seg om «snøen som falt i fjor», og at dette bør departementet tenke på ved neste korsvei.

Den andre lesemåten er en kritikk av Petroleumstilsynets direktør og hennes måte å lede arbeidet på. Dette er en mer alvorlig kritikk fordi den ikke bare rammer Myhrvold og den organisasjonen hun leder, men svekker tilliten til offshore-regimet og gjør det mer sårbart. Dersom den siste lesemåten er riktig, må en kunne forvente at Aftenbladet har et mer substansielt innhold å fare med.

For øvrig er det kanskje best å opplyse at jeg har vært med i en ekspertgruppe som har vurdert offshore-regimet (Engen-utvalget 2013), og at jeg nok er en spesielt interessert leser.

Publisert:

Les også

 1. Ptil-direktørens tette bånd til Statoil

 2. Petroleumstilsynet bekymret etter klar tilbakemelding

 3. Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen

 4. Ptil-direktøren advarer mot følger av kostnadskutt

 5. Varslere: Ptil gjør knefall for oljeselskapene

 1. Debatt
 2. Petroleumstilsynet
 3. Frederic Hauge
 4. Journalistikk