Viktig at vi i Norge klarer å bringe korrekt informasjon inn i debatten om biodrivstoff

DEBATT: Biodrivstoff har stått sentralt på agendaen i ulike medier den siste tiden. Mye har inneholdt faktafeil og unøyaktigheter som det bør rettes opp i.

«Miljø koster i det korte perspektivet. Da er tiltak som stimulerer omstilling, fornuftig», skriver Ketil Thorsen.

Debattinnlegg

 • Ketil Thorsen
  Ketil Thorsen
  Landssjef i Preem Norge
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Som en betydelig aktør i Sverige har Preem produsert avansert biodiesel med råstoff fra skogsindustrien siden 2010 og er i dag en av Sveriges største produsenter av fornybar energi. Nye krav til miljøvennlig transport gjør at vi nå er en tilbyder av drivstoff til tungtransport også i Norge.

God start

Alle dieselbiler kan bruke diesel med høy innblanding av avansert biodiesel. Siden 2016 har det i Sverige blitt solgt svanemerket diesel med 50 prosent innblanding til bruk i alle dieselbiler. NOx utslipp fra avansert biodiesel er mye lavere enn fossilt fordi forbrenningstemperaturen i motoren er lavere. Det er et bra prinsipp at man betaler mindre avgift om man forurenser mindre. Dagens regler i Norge er derfor en god start.

Forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig å investere i forskning og utvikling.

Norge er rikt på råstoffer

Debatten har i for stor grad hatt fokus på spekulasjoner om tilgang til alternative råstoffer. I stedet bør debatten dreie seg om at det ikke er bærekraftskrav til biodrivstoff ut over omsetningskravet på 7 prosent, og at Norge ikke fritt kan «regulere» dette på grunn av EUs produktdirektiv. Konsekvensen er at det kommer betydelige mengder HVO produsert fra palmeolje/PFAD til Norge så lenge kundene er villige til å kjøpe slike produkter. Råstofftilgang for produksjon av bærekraftig diesel (avansert biodiesel) er i dag en betydelig utfordring, men bør også representere en betydelig mulighet. Norge er rikt på råstoffer som kan brukes til avansert biodiesel, og det finnes kompetanse med erfaring fra oljeindustrien.

Les også

Bare én miljøorganisasjon er ikke skeptisk til biodrivstoff

Les også

Biodrivstoff er mat, konkluderer Opec

Nye, spennende initiativ

Som følge av det nye klimamålet om å øke biodrivstoffbruken i Norge til 20 prosent innen 2020, er det mange nye, spennende initiativ. Store internasjonale selskaper investerer betydelige beløp for å møte den økende etterspørselen etter bærekraftig energi ikke bare i Norge, men i hele Europa. Et eksempel er et kinesisk selskap som nå ser på muligheten for produksjon i Finland. Det er derfor viktig at vi her i Norge klarer å bringe korrekt informasjon inn i debatten.

Det er ikke umulig å skaffe råvarer til bærekraftig drivstoff. Forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig å investere i forskning og utvikling. Mye av Norges tremasseindustri, som kunne vært en vesentlig bidragsyter i prosessen, er avviklet. Annen teknologi må derfor benyttes for å omvandle biomasse til eksempelvis råstoff for diesel-raffinerier. Det vil alltid være industriell risiko å gå fra forskning til fullskala industrianlegg. Når forventet framtidig fortjeneste står i forhold til risiko, vil disse initiativene realiseres. Det betyr at bærekraftig diesel trolig vil være dyrere enn diesel produsert av palmeolje/PFDAD eller fossil diesel i overskuelig fremtid. Miljø koster i det korte perspektivet. Da er tiltak som stimulerer omstilling, fornuftig.

Nøkkelen til suksess er å utnytte eksisterende råstoffer på nye måter.

På lengre sikt vil økende skala og de nye økosystemene som skapes i tilknytning til ny teknologi, gi lønnsomhet som bidrar til at prisforskjellen mellom bærekraftig og fossil diesel reduseres.

Nøkkelen til suksess er å utnytte eksisterende råstoffer på nye måter. I Norge er biomasse fra skog en stor og utnyttet ressurs. En bedre utnyttelse av biomasse fra skog, vil bidra til å gi bedre lønnsomhet i norsk skogdrift, noe som igjen gir en klimaeffekt.

Intensiver er bra

Det som trengs, er at man satser på forandring. Omsetningskrav og intensiver er bra – økt fokus på investeringer i produksjonskapasitet for råstoffer er heller ikke feil. Sett mot risiko ved leteprosjekter i Nordsjøen, som til stor grad bæres av det norske samfunnet, virker risiko knyttet til råstoffutvikling for avansert biodrivstoff moderat.

Les også

 1. Syv spørsmål om biodrivstoff-krangelen

 2. Feil om biodrivstoff i regionavisene

 3. Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall. Ingen i verden gjør det i dag

Publisert:
 1. Debatt
 2. Biodrivstoff
 3. Skogsindustrien
 4. Fornybar energi
 5. Omstilling

Mest lest akkurat nå

 1. Omkom i druknings­ulykke på Sande­stranden

 2. Jordmor på SUS: – Har aldri vært så bekymret som jeg er nå

 3. Eierne av Martinique-huset protesterer mot planer om ute­sted på nabo­eiendommen

 4. Sauda nest varmest i landet

 5. Hun trodde hun var trygg på boinstitusjonen. Så tok nattevakten kontakt på Messenger

 6. Blå vegg venter Viking i Haugesund: – Ingen tvil om hvem som vinner tri­bune­kampen