Hva kan Amira gjøre?

DEBATT: «Amira» ble seksuelt trakassert. Sjefen ba henne ta det som et kompliment.

– Når du leser historien til Amira, oppfatter du det som seksuell trakassering?
  • Mia Emilie Fagereng
    saksbehandler, JURK, juridisk rådgivning for kvinner
  • Eline Skogerbø Sørhaug
    Saksbehandler, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Amira er teamleder i en frivillig organisasjon. En av de frivillige på temaet hennes, Lars, er pågående. Han har ved flere anledninger poengtert hvor «sexy» det er at Amira «sjefer ham rundt». På et Skype-møte mellom de to startet han møtet naken. Amira har gitt beskjed om at dette er uakseptabel oppførsel.

Når du leser historien til Amira, oppfatter du det som seksuell trakassering?

I JURK møter vi stadig kvinner som er utsatt for seksuell trakassering på ulike arenaer. Navnene til karakterene i denne historien er fiktive, men historien er basert på saker fra JURK sin saksbehandling.

Du tenker kanskje at det som er verdt å si om seksuell trakassering allerede er blitt sagt. Det er flere sider ved historien til Amira som gjør at historien skiller seg fra de grove tilfellene av seksuell trakassering vi vanligvis hører om. Likevel er svaret enkelt: hun opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, som i seg selv er seksuell trakassering. Etter loven er all seksuell trakassering forbudt – og forbudet er absolutt.

«Det er så sexy når du sjefer meg rundt»

Fra metoo-bevegelsen har vi hovedsakelig hørt om tilfeller der mannlige overordnede trakasserer unge kvinner som er på vei opp og frem, hvor kvinnen blir beskyldt for å ha gjort seksuelle handlinger med den overordnede for å få en rolle i en film eller en stilling i et firma. Dette var tilfellet med Harvey Weinstein i Hollywood, der metoo-bevegelsen startet, men det er ikke fremmed her hjemme i Norge heller, der lignende historier har dukket opp fra enkelte bransjer.

Det er imidlertid på tide å ta tak i de mer dagligdagse formene for seksuell trakassering og samtidig anerkjenne det som nettopp dette.

Som Amira, opplever mange å få slengt kommentarer med seksuelle undertoner etter seg. Slik verbal seksuell trakassering kan være vel så belastende for offeret som fysiske handlinger. Denne verbale formen er mest utbredt, men kanskje den letteste å underminere. Ofte unngår de utsatte å melde fra om at seksuell trakassering har funnet sted fordi de tenker at det ikke er alvorlig nok. Lovens minstekrav er at atferden er plagsom, noe som gjør at blikk, kommentarer og berøring, så vel som voldtektsforsøk og voldtekt, omfattes. Altså kreves ikke de alvorligste tilfeller for at det skal være verdt å varsle om.

Kan den underordnede være trakassør?

Amira opplevde å bli trakassert av Lars som var underordnet henne. Dette samsvarer kanskje ikke helt med de tilfellene vi oftest hører om, men det er likevel ikke uvanlig. Det hender at menn som er underordnet kvinnelige ledere på et ubevisst plan ønsker å utfordre maktposisjonen til kvinnen, og at de tradisjonelle kjønnsrollene brukes som middel til å undertrykke.

Det kan være i form av å sette sin egen kropp i fokus som et nedverdigende middel. Mange jenter har opplevd å motta uoppfordrede «dickpics2, som kan fungere på samme måte. I Amiras tilfelle viste Lars seg naken på et Skype-møte mellom dem, og oppførte seg på den måten krenkende overfor henne.

Etter en viss tid varslet Amira internt, men siden alt har skjedd muntlig har hun ingen bevis. Hennes mannlige sjef mente uansett at hun burde ta det som et kompliment hvis Lars kaller henne «sexy».

«Ta det som et kompliment!»

Loven stiller et direkte krav til at ledere må sette trygge rammer for varsling, og ta varsler på alvor. Når Amira oppfatter Lars sine handlinger som krenkende, kan ikke sjefen bestemme at hun heller skal ta det som et kompliment. Det er offerets oppfatning som er det sentrale.

Oppfatningen til offeret og intensjonen til trakassøren er ikke alltid sammenfallende. Dette er fordi menn og kvinner ofte har ulike oppfatninger av hvor grensa går mellom komplimenter og nedverdigende uttalelser. Særlig kommentarer knyttet til utseende og kropp er ikke nødvendigvis ment som krenkelser fra mannens side. Dersom kvinnens oppfatning er en annen er hans intensjon likevel uten betydning.

De forskjellige oppfatningene mellom kvinner og menn kommer på spissen i Amiras historie. Trakassøren og sjefen forteller henne at hennes oppfatning er feil. En slik reaksjon på et varsel kan gjøre at offeret føler seg alene, og det vil være dobbelt belastende for den som står i det. Arbeidsgiver kan bli holdt ansvarlig dersom vedkommende ikke gjør noe når det mottas varsler om seksuell trakassering.

Varsler offeret om sin opplevelse til ledelsen, stiller personen sterkere i sin sak med bevis. Det er likevel ikke et strengt beviskrav. Det er en såkalt delt bevisbyrde, hvor det også stilles krav om motbevis fra den påståtte trakassøren.

Når det gjelder verbal seksuell trakassering er det ofte vanskelig å bevise i den ene eller andre retning, ettersom det ofte blir ord mot ord mellom partene. Dette var tilfellet i Amiras situasjon, hvor trakasseringen i stor grad knyttet seg til ord. Likevel kunne hun ha bevist hva som skjedde om hun noterte ned kommentarene fra Lars fortløpende. Ettersom hun også ble seksuelt trakassert på en digital plattform, kunne et bilde av hendelsen vært et tydelig bevis.

Hva kan Amira gjøre?

Amira ble seksuelt trakassert og forsøkte å varsle internt. Selv om hun ikke ble tatt på alvor av sjefen sin betyr ikke det at Lars sin oppførsel skal gå uten konsekvenser. Ofre for seksuell trakassering skal ikke behøve å stå i det alene – det er hjelp å få. Du kan søke råd hos Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, eller hos Juridisk rådgivning for kvinner. Hos alle tre er det gratis å be om råd.

Denne kronikken er skrevet i forbindelse med en kampanje i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Diskrimineringsnemnda.

Publisert: