Venstre hilser samtykkeloven velkommen

NY LOV: Nesten én av ti norske kvinner har blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet. Halvparten opplever overgrep før fylte 18 år. Mørketallene er store, og lovverket er mangelfullt. Dersom seksuell omgang uten samtykke i praksis skal bli regnet som voldtekt, og dermed kunne straffes, må loven endres.

I lørdagens Aftenbladet skriver Arild Brock et lengre innlegg om at han ikke ønsker staten velkommen inn på soverommet. Det er ingen av oss som har planer om å ta med oss staten på soverommet, men vi hilser likevel en slik lov velkommen.

Debattinnlegg

 • Kostanse Løfors
  Oslo Venstre
 • Solveig Schytz
  Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson, Venstre
 • Tove Hofstad
  Fylkestingsrepresentant Viken, Venstre
 • Mette Vabø
  Kommunestyrerepresentant Stavanger, Venstre
 • Benedicte Rørvik
  Nestleder Hamar Venstre
 • Mia Bruvik
  Nestleder i Rogaland Venstre
 • Hege Benedicte Blom Stene
  Leder Stavanger Venstre
 • Aud Jektvik
  Tromsø Venstre
 • Kathrine Nitter
  Oslo Venstre
 • Astrid Knutsen Hårstad
  Leder Norges Venstrekvinnelag
 • Ane Breivik
  1. nestleder Unge Venstre og leder Bergen Venstre
 • Ann Helen Skaanes
  Leder Trondheim Venstre
Publisert: Publisert:

I lørdagens Aftenbladet skriver Arild Brock et lengre innlegg om at han ikke ønsker staten velkommen inn på soverommet. Brock hevder at en samtykkelov handler om å «lovfeste en prosedyre for tilnærming mellom kjønnene». Det er ingen av oss som har planer om å ta med oss staten på soverommet, men vi hilser likevel en slik lov velkommen.

Dagens lov fungerer ikke

Den 31. oktober vedtok Venstres landsstyre at vi vil innføre en samtykkelov. Det innebærer at vi ønsker å oppdatere voldtektslovgivningen med mål om å innlemme fravær av samtykke som en del av voldtektsbegrepet.

Ikke alle voldtekter kan etterforskes som voldtekter i dag
Sex skal alltid være frivillig, og de fleste vil si seg enige i at sex uten samtykke, er voldtekt. I dag stiller imidlertid voldtektsbestemmelsen i straffeloven krav om at det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov. Konsekvensen av dette er at ikke alle voldtekter kan etterforskes som voldtekter. Fravær av samtykke er ikke tilstrekkelig for å straffeforfølge voldtekt etter dagens lovverk, og de fleste overgrepssaker henlegges.

Det er flere grunner til at vi ser behov for en samtykkelov. Eksempelvis ser vi at i situasjoner der offeret har motsatt seg sex og deretter «frosset til» mens overgrepet skjedde, ofte ikke etterforskes og behandles som voldtekt av politiet i ettertid. Dette til tross for at et samlet storting i 2018 var enige om at voldtektsparagrafen skulle tolkes dit hen at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Virkeligheten overgrepsutsatte opplever i møte med rettsvesenet samstemmer dessverre ikke med det som var lovgivers hensikt.

Bare ja er godt nok

Danmark og Sverige har den siste tiden innført en form for samtykkelov i sin voldtektslovgivning. Resultatene fra Sverige viser at antallet domfellelser har økt med 75 % fra 2017 til 2019, primært som følge av endringene i loven.

På grunn av kravet til samtykke etterforskes flere saker, og det reduserte behovet for å bevise at fysisk vold eller trusler inngikk som en del av overgrepet, fører til flere domfellelser. Det viser at innføring av en samtykkelov ikke bare er symbolpolitikk. Samtykkelovgivning utgjør en reell forskjell og sikrer at det foretas en grundigere etterforskning og en verdig behandling av voldtektsutsatte.

Vi ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal ha friheten til å utforske sin seksualitet, og tryggheten til å kunne gjøre det. For å oppnå dette trenger vi en samtykkelov som gjør det tydelig at man må få et aktivt samtykke – hvor bare et tydelig ja er et ja.

I dag stiller imidlertid voldtektsbestemmelsen i straffeloven krav om at det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov. Konsekvensen av dette er at ikke alle voldtekter kan etterforskes som voldtekter.

Les også

 1. Å lovfeste en prosedyre for tilnærming, er å bringe staten inn i soverommet. I stedet for ømhet, får vi noe minner om et møte med advokaten

Publisert:
 1. Overgrep
 2. Voldtekt
 3. Seksuell trakassering
 4. Metoo

Mest lest akkurat nå

 1. Viking-juvelen scoret hat trick mot Klepp i rå­sterk snu­operasjon

 2. Skuespiller Kjersti Holmen er død

 3. Politiet om gjenåpningsnatten: – Lenge siden vi har hatt det så travelt

 4. Gutt (12) påkjørt i gang­felt ved Gand kirke

 5. – Når jeg kommer inn i et rom tenker jeg ofte at jeg tar mye plass med mine 191 centimeter

 6. Markus Hoelgaard fra Ålgård var med i finalen, men det ble for langt opp til medalje