Brudd på mange løfter i Time

DEBATT: Time Senterparti mener at prosessen om utbygging av kraftkrevende industri, 1800 mål, på Kalberg, Frøyland og Kverneland i Time, er full av brudd på løfter som har blitt gitt.

«Vi kan ikke stole på løftene som blir gitt av det politiske flertallet i Time kommune», skriver Jorunn Laulund Aasland. Her fra Kalberg nord i Time

Debattinnlegg

 • Jorunn Laulund Aasland
  Leder, Time Senterparti
Publisert: Publisert:

Gang på gang går det politiske flertallet i Time vekk fra løftene de har gitt. Det er også flere brudd på demokratiske spilleregler som gjelder i et lokaldemokrati. Har det politiske flertallet i Time glemt at de er valgte representanter for oss som bor her?

Innsigelsene som senere har kommet i høringsrunden, blir bagatellisert.

Salgsmøte

Vil her fokusere på tre løfter som har blitt gitt til innbyggerne i Time, løfte om god medvirkning, all nødvendig informasjon må fram og ny omkjøringsvei på Kalberg, Frøyland og Kverneland.

Medvirkning: Det politiske flertallet i Time lovet at det skulle være rom for god medvirkning for innbyggerne. Dette har ikke skjedd. På informasjonsmøtet i mars 2020 var flertallet av presentasjonene fra de bedriftene som ville bygge ut for kraftkrevende industri, og bare to av innleggene var imot. Dette var ikke et informasjonsmøte, det var et salgsmøte. Hadde det politiske flertallet i Time kommune bestemt seg allerede da? Innsigelsene som senere har kommet i høringsrunden, blir bagatellisert. De er ikke viktige og blir dermed sett bort fra. Når ordføreren i Time får spørsmål om denne manglende medvirkning, sier han at det kunne ha vært enn bedre prosess og skylder på koronapandemien.

Les også

Time sa nei til Kalberg-planene, men det blir likevel ja

Les også

Vil Kalbergs framtid snart bli avgjort på sviktende grunnlag?

All nødvendig informasjon må komme fram, fordeler og ulemper, før vi bestemmer oss, sa det politiske flertallet i Time kommune. Dette løftet ble heller ikke holdt. Time Høyre, Time Fremskrittparti, en uavhengig og Time Arbeiderparti signerte avtale med en stemmers flertall for industriutbygging, dagen før Vern Kvernaland la fram sin alternative rapport om denne planlagte utbygging. Vern Kvernaland hadde brukt lang tid på å samle inn penger til denne rapporten. De kunne ikke som Time kommune bare ta av skattebetalernes penger, kommunes penger, for å få utarbeidet en rapport.

Ny omkjøringsvei: Det er et viktig rekkefølgekrav, det vil ikke bli bygget noe kraftkrevende industri før ny omkjøringsvei er på plass, sa Time kommune tidligere. Dette har kommunen også frafalt. Det vil si at kravet om at veien skulle bygges først ikke gjelder lenger. Fordi lederen av batterifabrikken Beyonder har stilt et ultimatum til Time kommune om at de må ha produksjonen i gang snarest og senest tidlig i 2024, ellers må de finne en annen plass. Time kommune har i stedet kommet med en midlertidig løsning. Denne midlertidige løsningen, som kan vare i mange år, er at denne økte trafikken skal gå på nåværende veinett, som ikke er tilpasset dette. Det tar lang tid å bygge en vei, og ikke minst å få avklart hvem som skal betale for denne milliardinvesteringen.

Det har heller ikke blitt utredet hvilke konsekvenser bygging av denne batterifabrikken kan få. Ordføreren anklaget Vern Kvernaland for at de ikke hadde inkludert batterifabrikken i sin rapport, og sa at det var trist da han ble intervjuet av TV Vest. Batterifabrikken er heller ikke utredet i kommunen sin egen rapport.

Lite skatt til fellesskapet

Det ene løfte etter det andre blir ikke holdt for å kunne lokke til seg, med billig strøm, industrieiere og bedriftene til noen av verdens rikeste menn som eierne av Google, Amazon, Facebook og Microsoft. Disse er alle utenlandske bedrifter som betaler lite skatt til fellesskapet. Vi kan ikke stole på løftene som blir gitt av det politiske flertallet i Time kommune.

Time Senterparti krever derfor at kommunen stopper hele denne prosessen om utbygging av kraftkrevende industri på Kalberg, Frøyland og Kverneland!

Les også

 1. – Datasenter på Kalberg trenger strøm

 2. Flertall i Time for full Kalberg-utbygging

Publisert:
 1. Debatt
 2. Datasenter
 3. Time kommune
 4. batterifabrikken
 5. Time

Mest lest akkurat nå

 1. 28-åringen kjøpte bare brukte klær i et helt år: – Det kostet meg to tusen kroner

 2. Kvitsøyferja går som normalt

 3. Ole Kallelid er død

 4. Kurt Kristensen er død

 5. Mor og datter på Lura står bak den reneste rumpe-feber med disse kreasjonene

 6. Talentet dropper russetid og ofrer alt for å nå drømmen