Kielland i bevegelse

DEBATT: Gradvis avdekkes årsakene til Kielland-katastrofen i 1980. Etter 2016 har stadig flere forhold blitt avdekket gjennom forskning og gravende journalistikk. Presset fra etterlatte og overlevende virker. Kielland er i bevegelse.

«Kielland er i bevegelse. Selv om Stortinget beklagelig nok unnlot å vedta en avsluttende gransking, åpnet de for tverrfaglig forskning, slik Kielland-nettverket foreslo», skriver Kian Reme.

Debattinnlegg

 • Kian Reme
  Kielland-nettverket
Publisert: Publisert:

Mange av de berørte etter tragedien er opprørte og sinte over at Stortinget 7. juni ikke vedtok å gjennomføre en ny og avsluttende gransking, slik SV og Rødt foreslo. Nesten 90 prosent av de etterlatte og overlevende støtter en ny gransking, med sterk og brei støtte fra norsk fagbevegelse. Men det var altså ikke nok til at Stortinget grep denne muligheten til å gjenreise tillit. Det er samtidig viktig å fastslå at Stortinget ikke er den eneste farbare veien fram mot en mer omfattende avdekking av hva som skjedde i mars 1980. Det ser vi når vi studerer utviklingen de siste fem årene.

Forskere og journalister

Professor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger (UiS) har sammen med kolleger utført en betydelig forskning om Kielland-ulykken. Boka «RÅOLJE: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene» ble utgitt i 2016 av Hertervig Forlag. Kjernen i boka er sitater, intervjuer med overlevende, etterlatte, kolleger, redningspersonell, dykkere, politi og andre. Hvis en sammenholder dette med avhørene etter katastrofen, er det tydelig at avhørene i stor grad var mangelfulle og overfladiske. Disse stemmene nyanserer og utvider forståelsen av årsakene til ulykken. Bokas del 2 har fått tittelen «Årsaksforklaringene og kampen om opinionen». Her trekker forskerne fram alle de ulike årsaksforklaringene som var blitt lansert, og tydeliggjør at katastrofen ikke kan forklares med én årsak.

RÅOLJE-prosjektet ble supplert gjennom et samspill med gravejournalister i Aftenbladet. De har avdekket en lang rekke tidligere ukjente forhold, som også utvider forståelsen av hva som skjedde den fatale kvelden – og hvorfor.

Les også

Nye tilgjengelige arkivdokumenter gir et helt nytt innblikk i hva som skjedde om bord

Les også

«Kielland»-ulykken: Nye tilgjengelige arkivdokumenter gir et helt nytt innblikk

Riksrevisjonen

Parallelt med forskere og journalister har etterlatte og overlevende selv bidratt, først og fremst gjennom deres egen organisasjon Kielland-nettverket. De har gjennomført åpne forskerseminar og mannskapsseminar, der ny dokumentasjon ble framlagt. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble utfordret, og komiteen besluttet enstemmig å be Riksrevisjonen gjennomgå Kielland-ulykken på ny. Dette var en milepæl i de etterlattes og overlevendes kamp for en ny gransking.

Riksrevisjonens rapport ble framlagt i mars i år. Det var skuffende at rapporten ikke anbefalte en ny og avsluttende gransking. Men rapporten er likevel et viktig bidrag til enda flere nyanser og innsikter. Rapporten roser den norske granskingskommisjonen, men fastslår samtidig at det var betydelige mangler og svakheter:

 • Flere av kommisjonsmedlemmene var inhabile.
 • Indisiene på eksplosjon i D4-staget ble ikke tilstrekkelig undersøkt.
 • Ankerhåndtering og forhaling ble ikke gransket med utgangspunkt i det svekkede D6-staget.
 • Kommisjonen unnlot generelt å gå inn på andre årsaksforklaringer.
 • De lekket informasjon til de norske partene, mens de franske ble ansett som «partiske».
 • Politietterforskningen kritiseres.
 • Riksrevisjonen påpeker at ansvar knyttet til operatør og reder ikke ble klarlagt.

Riksrevisjonen har med disse og flere påpekninger nærmest gitt en mandatbeskrivelse for en avsluttende gransking. Samtidig har rapporten nyansert det offisielle Norges syn på årsakene til havariet. Det er ikke lenger bare den norske kommisjonens rapporter fra 1981 og 1983 som uttrykker det offentliges syn på årsakene. Disse må nå suppleres med Riksrevisjonens rapport, godkjent av et enstemmig storting i juni i år.

Ny forskning og ny bevegelse

Kielland er i bevegelse. Selv om Stortinget beklagelig nok unnlot å vedta en avsluttende gransking, åpnet de for tverrfaglig forskning, slik Kielland-nettverket foreslo. Det åpner rommet for å få svar på flest mulig av de fortsatt ubesvarte spørsmålene. Forskning ligner på granskning. Det er derfor godt håp om å komme enda flere skritt nærmere en helhetlig årsaksforklaring. Om et storting eller to skulle det ikke forundre meg om det kom en beklagelse nummer to: En beklagelse for at Stortinget i juni 2021 ikke benyttet anledningen.

Les også

 1. – Mange er skuffet i dag. Jeg er særlig skuffet over Arbeiderpartiet

 2. Vi forventer at Riksrevisjonen gir Stortinget en klar anbefaling om en ny og åpen gransking

Publisert:
 1. Debatt
 2. Alexander L. Kielland-ulykken
 3. Riksrevisjonen

Mest lest akkurat nå

 1. – Trygve Slagsvold Vedum bør vente i to år

 2. Bruker du en av disse medisinene? Da skal du ha en tredje vaksinedose

 3. – Ikke vant til dette på Østlandet

 4. Fem tigerunger er født i Dyreparken. En av dem døde

 5. Ingve Bøe i ekstase - ekstra fornøyd med én spiller

 6. Jærbedrift skal levere 10.000 kvadratmeter med solceller til Stavanger lufthavn