SUS har ment det samme i ti år

LEGEUTDANNING: Stavanger Aftenblad etterlyser i sin lederartikkel 16. oktober at SUS må våge å stå for standpunktene våre. SUS har ment det samme i snart 10 år. Vi har kompetanse, erfaring og vilje til å være med på å utdanne flere leger i Norge.

SUS samarbeider godt med både UiS og UiB, som begge arbeider med studieplaner for to alternative utdanningsløp innen medisin. Vi er invitert og deltar aktivt med våre dedikerte fagfolk i studieplanarbeidet ved begge universitetene. Begge modellene har ambisjoner og kvalitet – på litt ulike områder.

Debattinnlegg

 • Helle K. Schøyen
  Administrerende direktør, Helse Stavanger
 • Svein Skeie
  Forskningsdirektør, Helse Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vi har ikke tatt et veivalg mellom to universitet, men pekt på en retning som vi mener vil bidra best mulig inn i dette oppdraget og ansvaret.
Når Aftenblad skriver at «Denne holdningen har nok alltid ligget under en tilsynelatende vennlighet når SUS har hatt bruk for plass og kompetanse ved UiS for å bidra i utdanningen av medisinstudentene fra Universitetet i Bergen (UiB)», så er det direkte feil.

Begge universitetene har åpnet for et trepartssamarbeid mellom UiS, UiB og SUS. Vi mener et slikt samarbeid ville ivaretatt styrkene ved de to universitetene på en god måte.

Trepartssamarbeid er bra

Medisinstudentene fra Bergen er i sine praksisperioder utplassert ved SUS. Det er SUS sine egne medarbeidere som underviser og legger til rette for praksisen ved sykehuset – der pasientene er. I tillegg får de også en svært viktig praksis i primærhelsetjenesten i henhold til egne samarbeidsavtaler.

UiB har siden oppstart investert i egne lokaler på Våland. UiS har per nå ingen lokaler på sykehuset. Når det gjelder nytt universitetssykehus på Ullandhaug, har UiB og UiS arealer som er planlagt og dimensjonert ut fra dagens medisinstudenter fra UiB, og for andre helsefaglige utdanninger fra UiS.

SUS samarbeider godt med både UiS og UiB, som begge arbeider med studieplaner for to alternative utdanningsløp innen medisin. Vi er invitert og deltar aktivt med våre dedikerte fagfolk i studieplanarbeidet ved begge universitetene. Begge modellene har ambisjoner og kvalitet – på litt ulike områder. Begge universitetene har åpnet for et trepartssamarbeid mellom UiS, UiB og SUS. Vi mener et slikt samarbeid ville ivaretatt styrkene ved de to universitetene på en god måte og lagt til rette for styrking av forsknings og innovasjonsmiljøene i hele vestlandsregionen.

SUS er ikke feige

Aftenbladet mener SUS er feige. Men vi kommer til å fortsette å jobbe for en løsning vi mener er best for pasientene våre, nåværende og framtidige studenter – og som vi mener vil bidra til å styrke det medisinske fagmiljøet i denne regionen.

Spørsmål om studieplasser og gradsrett er en sak for Kunnskapsdepartementet via universitetet – det er ikke opp til SUS eller spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Til syvende og sist er det, som Aftenbladet også skriver, en politisk sak og beslutning. Dersom det kommer et femte medisinsk fakultet i Norge, mener vi det vil være naturlig å peke på UiS. Vi vegrer oss ikke, Aftenblad. Tvert om er vi klare for en medisinutdanning, det har vi jobbet for i 20 år og vi imøteser ytterligere politiske avklaringer.

Les også

 1. Helse Stavanger setter norgesrekord i å gå rundt grøten

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Sånn tenker en fastlege om deg og ditt

 2. 117 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

 3. Dette har du neppe sett før på et julemarked

 4. Ingen har så langt dødd av omikron. Forskere lanserer ny teori om hvorfor den sprer seg så raskt

 5. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste

 6. – Man er ganske alene hvis noe går galt