«Jeg er lærer» – i lærernes hverdag her i Rogaland også?

KRONIKK: Fordømmelsen av drapet på læreren Samuel Paty – og støtten til ytringsfriheten – er overveldende. Men er dette forbeholdt de store og evige temaer? Hva med lærernes situasjon hos oss, også i Rogaland?

Kraftfull markering mot terror og for ytringsfrheten i Conflans-Sainte-Honorine utenfor Paris etter drapet på den lokale læreren Samuel Paty – med blant annet solidaritetserklæringen «Je suis prof.» (Jeg er lærer).

Debattinnlegg

 • Bjørn Brown
  Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
 • Åshild Knutzen
  Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Jeg er lærer» har i løpet av den siste ukens hendelser kommet til å bli stående som en solidaritetsytring med den franske læreren Samuel Paty. Historielæreren ble brutalt myrdet fordi han brukte ytringsfriheten – og ville få sine elever til å reflektere over den.

Å vise frem en karikaturtegning av profeten Muhammed var et skjønnsmessig metodevalg som dessverre, men helt åpenbart, innebar stor risiko. Det franske samfunnet, med president Macron i spissen, både fordømmer voldshandlingen og slår ring om ytringsfriheten som en grunnpilar for demokratiet.

Les også

Aftenbladet mener: «Dette skal aldri tåles»

Todelt problemstilling

Hvor befinner den norske skolen seg i debatten om ytringsfrihet?

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, fordømmer drapet på den franske læreren i klare ordelag: «Halshoggingen i Paris er rystende. Dette er et angrep på menneskerettighetene, på utdanning og på oss som har som oppgave å formidle kunnskap.»

Drapet har på flere måter aktualisert spørsmålet om ytringsfrihet også i norsk skole. Problemstillingen er todelt. Det handler både om det samfunnsoppdraget læreren har fått til å formidle kunnskap og om retten til å ytre seg offentlig. På en slik bakgrunn er det betimelig å spørre om ytringsfriheten har gode kår i norsk skole?

Kronikkforfatterne Åshild Knutzen og Bjørn Brown er hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet i Rogaland.

Frihet og forpliktelse

Når det gjelder ytringsfriheten til læreren i rollen som kunnskapsformidler, presiserer kunnskapsminister Guri Melby at norske lærere står fritt i sin metodiske tilnærming: «Ytringsfridom og menneskerettar er overordna verdiar i den norske læreplanen. Det er opp til lærarane å avgjere i kva fag og korleis dei vil lære elevane om dette», sa statsråden i NRK Dagsnytt 18 mandag 19. oktober.

Også Lærerprofesjonens etiske plattform formulerer de forpliktelsene og det ansvaret som ligger i samfunnsmandatet skolen har fått tildelt. Et uttalt ansvar for lærerprofesjonen er nettopp å forsvare menneskerettighetene nasjonalt og internasjonalt. Norske myndigheter og norske lærere er med andre ord samstemte i oppfatningen av skolens rolle og mandat til å fremme demokratiforståelse og respekt for menneskerettighetene.

Norsk virkelighet

Når det gjelder opplæringen og kunnskapsformidlingen, er mandatet altså tydeliggjort. Men står ytringsfriheten i norsk skole like sterkt dersom en ansatt, lærer eller skoleleder ytrer seg offentlig om andre skolefaglige forhold, – eller er konsensus om ytringsfrihet forbeholdt de store og evige temaer?

Læreren Simon Malkenes sitter på dyrekjøpte erfaringer etter at han i 2018 uttalte seg kritisk om inntakssystemet for videregående skoler i Oslo. Det ble opprettet personalsak mot læreren. Senere mottok han Fritt Ord-pris for å ha satt søkelyset på manglende ytringskultur i Oslo-skolen.

Les også

Simon Malkenes: - Jeg husket ikke hva jeg skulle si og måtte forklare elevene at jeg var helt utladet

Les også

Debatt: «Incentivene for å holde kjeft må fjernes»

I 2015 kom Haugerud skole i Oslo i offentlighetens søkelys på grunn av en praksis man mente innskrenket lærernes ytringsfrihet. Praksisen var hjemlet i skolens såkalte «standard for lærere». Her het det at en lærer kunne være uenige innad, men stå fjellstøtt utad «på det vi er enige om. […] Du forstår [at] vi jobber i et politisk system hvor vi har som oppgave å gjennomføre samfunnets bestilling. Vil du påvirke gjør du det gjennom stemmeseddelen».

Anine Kierulf, som forsker på ytringsfrihet, var blant dem som kalte praksisen ulovlig knebling av skolens lærere.

Situasjonen i Rogaland

I Rogaland fylkeskommune var det tilløp til innskrenking av lærernes ytringsfrihet da en av de folkevalgte fra et førende politisk parti – på en samling for rektorer, folkevalgte og tillitsvalgte – i plenum tok til orde for at ansatte ikke burde ytre seg med referanse til sitt arbeidssted. Hun sa at som velgere og privatpersoner må enhver stå fritt til å ytre seg, men hun hevdet helt konkret at en lærer ikke burde underskrive med både navn og skole når de skrev leserinnlegg om en sak som anonym retting, som var et kontroversielt anliggende i de videregående skolene i Rogaland i 2013. Den folkevalgte ba rektorene ta dette opp med sine lærere.

I en mediesak om skolepolitikk er det, etter vårt syn, imidlertid en helt relevant opplysning for leserne å få vite hvilken skole læreren eller skolelederen arbeider ved.

For ordens skyld skal nevnes at prinsippet om ytringsfrihet for ansatte er synliggjort i interne retningslinjer i Rogaland fylkeskommune.

Les også

Aftenbladet mener: «Hodeløst direktiv fra fylkeskommunen»

Ytringsfrihet i hverdagen?

Kan læreren og skolelederen i Rogaland fylkeskommune være trygg på at han eller hun har ytringsfrihet i saker som ikke er like opplagte som saken om læreren fra Paris nå synes å være? I saker der skolelederen ikke kan gå faglig god for det inngrepet i skolens pedagogiske praksis som et innsparingsvedtak i fylkestinget medfører, eller der læreren vil gjøre offentligheten oppmerksom på praksisen med at elevene ikke får oppfylt det forskriftsfestede minstetimetallet i fag?

Vi oppfordrer både skoleledere og lærere til å ytre seg i slike spørsmål, og har tillit til at skoleeier ønsker seg en fri ytringskultur i Rogaland.

Les også

 1. Skoleledelse nektet Unge Venstre å bruke hasj-plakat – kan ha vært grunnlovsstridig

 2. Aftenbladet mener: Hodeløst direktiv fra fylkeskommunen

 3. Måtte vente i barnehageporten i en halvtime fordi Rådmannen måtte gi tillatelse først

 4. – Stavanger-rådmannen kan være på kant med loven

 5. Store demonstrasjoner i Frankrike etter lærerdrapet

 6. Razziaer mot franske islamister og 80 etter­forsk­ninger mot nett­hat i gang

 7. Kilde: Fire elever pågrepet etter lærerdrapet i Frankrike

 8. Solberg slår tilbake mot kommentarer etter lærerdrap

 9. Franske myndigheter stenger Paris-moské etter lærerangrepet

Publisert:
 1. Terror
 2. Ytringsfrihet
 3. Lærere

Mest lest akkurat nå

 1. Borgli blir sirkusdirektør

 2. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 3. Ikke perfekt, men a-ha føles veldig godt

 4. Det blei ikkje litt stort, det bildet av Erling Braut Haaland?

 5. Fritidseiendom solgt langt over an­tydning: – Vokser ikke på trær

 6. Carmen fra Bryne var 14 år da en ukjent kvinne prikket henne på skulderen