Kan man bli påtvunget annen manns eiendom?

STAVANGER: Er det så enkelt at man bare kan få en jordskiftedommer til å overføre regningen til motparten?

  • Ruth Dahl
    Kvernevik, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Måkeveien i Kvernevik ble bygget ut på 1960 tallet. I alt 72 boliger. Jordeieren, som i tillegg var byggherre, beholdt eierskap for friarealene.

Nå har jordeiers familie har krevd sak for jordskifteretten for vederlagsfritt å overføre eiendomsretten til friarealene til beboerne, dvs. fellesarealet som ligger til disse boligene.

Jordskifteretten mener med andre ord at overføring av misligholdt ansvar ikke medfører ulemper.

Framtidige kostnader

Problemet er at det følger «heftelser» med, i form av høye trær som burde vært felt for lenge siden, og trær der røtter har ødelagt drenering og er i ferd med å ødelegge grunnmur på hus. Han har med andre ord ikke tatt ansvar for eiendommen sin.

Jordskiftedommeren i saken har, som eneste dommer – selv om det vanligvis også skal være to meddommere i slike saker, men det åpnes for unntak – ansvar for både saksbehandling og endelig avgjørelse. Eneste ankemulighet er å gå til retten.

Det er ingen direkte hjemmel for en slik ensidig eiendomsoverføring i jordskifteloven.
Likevel mener jordskiftedommeren at beboerne skal overta friområdene, og at vi skal ta ansvar for nåværende jordeiers mislighold.

§3-18 Sit. «Det skal foretas objektiv vurdering av hva eiendommen er tjent med», skriver jordskiftedommeren og viser til paragraf 3.18 i jordskiftelova. Etter rettens mening er dette vilkåret oppfylt. Hva den objektive vurderingen gikk ut på, får vi ikke vite.
Men retten kan allikevel komme med denne bombastiske påstanden, uten begrunnelse.

«Den jordskifteløsningen saken ender opp med skal ikke føre til at kostnadene og ulempene blir større enn nytten for noen eiendom eller bruksrett», skriver jordskiftedommeren og viser til paragraf 3–3 i samme lov, og fortsetter: «Retten kan ikke se at løsningen som er aktuell vil medføre noen ulemper for boligeiendommene.» Men hvilke kostnader vi vil få, og hvem som skal betale, det vet ikke retten. Hvordan kan retten da komme til denne konklusjonen?

Jordskifteretten mener med andre ord at overføring av misligholdt ansvar ikke medfører ulemper.

Mangler svar

På spørsmål til jordskiftedommeren om hvem som skal betale for skader trær kan ha påført boliger, ødelagt drenasje, vet han ikke om det er velforeningen eller huseieren. At det er nåværende grunneiers ansvar – som jeg mener det er – er han ikke enig i.

Han skriver bare: «Jordskifteløsningen vil medføre at erstatningsansvaret blir overført fra nåværende grunneier til beboerne.» Er vi uenige, må vi gå til domstolene.

Så blir spørsmålet: Hvilke rettigheter har man? Kan en jordskiftedommer komme med en slik kjennelse?

Er det så enkelt at man bare kan få en jordskiftedommer og overføre regningen til motparten? Dette er ett av mange spørsmål jordskiftedommeren ikke ønsker å svare på.

Publisert: