Ja, vi er trygge i egne gater!

LOV OG ORDEN: Vi ønsker å berolige innbyggere som i vårt politidistrikt kjenner på en frykt for å bli utsatt for ungdomsvold, med å si at det en redsel vi håper de kan legge av seg.

Basert på vår kriminalitetsstatistikk og kjennskap til ungdomsmiljøene ønsker vi å formidle at det er liten grunn til å føle seg utrygg.

Debattinnlegg

 • Katrine Sæland Rotseth
  Avsnittsleder Forebyggende Stavanger
 • Anette Frøyland
  Strategisk Analyse, Sør-Vest politidistrikt
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Wenche Meinich-Bache fra Sandnes spurte i et debattinnlegg i avisen 18. september om vi er trygge i egne gater. Hun pekte på tall fra Politidirektoratet og avisartikler om en urovekkende trend i Norge knyttet til økning i ungdomsvold. Hun spør om vi kan føle oss trygge i våre egne gater i Stavanger og Sandnes. Det kan vi.

Basert på vår kriminalitetsstatistikk og kjennskap til ungdomsmiljøene ønsker vi å formidle at det er liten grunn til å føle seg utrygg. Vi håper at vårt svar kan bidra til at skuldrene senkes noe. Vi kan ikke garantere at lovbrudd aldri vil finne sted, slike samfunn finnes ikke. Den registrerte ungdomskriminaliteten varierer fra år til år. den har tidligere vært både høyere og lavere enn i dag. Uavhengig av kriminalitetsstatistikk og hvilken vei den pilen peker, er det viktig for oss å understreke at vi i størst mulig grad jobber for å forebygge ungdomskriminalitet.

Ingen gjenger i byene

Derfor går vi aktivt ut i mediene og formidler vår bekymring knyttet til økningen av ungdomsran og ungdomsvold i Stavanger. Ja, vi er bekymret, men ved å være åpne om kriminalitetsutviklingen, dele informasjon om miljøer, involvere foreldre/omsorgspersoner, skoler og andre, er vårt håp at vi sammen kan finne de gode løsningene og forebygge en ytterligere negativ utvikling.

Det stemmer at det har vært en rekke ungdomsran i Stavanger og et par i Sandnes, men det stemmer ikke at dette har vært gjengoverfall. Vi har ingen ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnes, og det har heller ikke vært en økning i antall gjenger. Det at ungdomsranene er utført av flere ungdommer sammen, betyr ikke at de utgjør en gjeng slik som gjeng defineres.

Ungdomskriminalitet er høyt prioritert i politiet. Vi har satset mye på å oppklare ranene i år. Alle ran er oppklart. Videre ønsker vi å formidle at samtlige av ungdommene er under tett oppfølging av politiet, barnevernet, uteseksjonen, konfliktrådet, foreldre/omsorgspersoner, eller en kombinasjon av disse. Det er likevel ikke alltid politiet lykkes i det forebyggende arbeidet, men vi kan aldri gi opp.

De følges tett opp

Ungdommene som har vært involvert i ungdomsran slipper vi heller ikke. Dette er barn og ungdom med hver sin historie og utfordringer. Disse er ofte alvorlige og sammensatte. Dette er ikke en gruppe, men unike personer. Den typiske raneren er en sårbar ungdom som har det vanskelig, og som ofte ikke helt har funnet sin plass i samfunnet. Politiet er opptatt av å bidra til at disse ungdommene blir fulgt opp på en måte som gjør at de ikke fortsetter den negative trenden.

I den forbindelse er det viktigste å få kunnskap om årsakene til at ungdommen bryter loven. Derfor jobber vi også tett sammen med kommunene i SLT-samarbeidet (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak), eller gjennom politirådene.

Politiet har utgitt en rekke rapporter de siste årene om barne- og ungdomskriminaliteten i politidistriktet vårt. Disse er skrevet i nært samarbeid med kommunene. Disse rapportene viser også at det er en håndfull ungdommer som kommer i kontakt med i politiet. Flertallet kommer aldri i kontakt med politiet.

Alle må bry seg

Meinich-Bache spør til slutt i sitt innlegg hvem som skal passe på oss? Politiloven gir tydelig dette ansvaret til politiet, ikke politiet alene, men politiet skal sammen med andre være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd. Vi oppfordrer alle om å bry seg, om å jobbe sammen for at barn og ungdom skal ha det bra. Vær trygge voksne som griper inn der dere ser at barn og ungdom ikke har det bra. Vi trenger alle trygge voksne til denne oppgaven!

Les også

 1. Er vi trygge i egne gater?

Publisert:
 1. Ungdomskriminalitet
 2. Ungdom
 3. Stavanger
 4. Sandnes
 5. Politiet

Mest lest akkurat nå

 1. Denne hekken kan koste 1000 kroner dagen

 2. Da demensen tok ordene fra Atle, sluttet mange å snakke til ham. – Jeg opplevde at folk krysset veien for å unngå oss

 3. Navn på omkommet frigitt etter båtulykke

 4. Tenåring uten førerkort krasjet i busskur

 5. – Har ikke lyst til å miste noen jeg er glad i

 6. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»