Vi kan ikke bruke en formue på å flytte parkeringsplasser et par hundre meter!

PARKERINGSHUSET: Vi må ikke gjøre de samme feilene på Fiskepiren som vi har måttet leve med på Jorenholmen i 40 år.

Det er ingen tvil om at denne indrefilet av en tomt kan få et langt mer interessant formål enn dagens, skriver Thomas Bendiksen om Jorenholmen-området.
  • Thomas Bendiksen
    Representant i Utvalget for by- og samfunnsutvikling, MDG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet etterlyser i lederen 21.09 en redningsplan for Jorenholmen. Det er trolig snarere praktiske hensyn enn de estetiske, som gjør at vi fortsatt diskuterer det midlertidige parkeringsanleggets fremtid nesten 40 år etter at det ble bygget.

Byens styggeste

«Det var byens styggeste hus – parkeringshuset på Jorenholmen, som ble åpnet med pomp og musikk og innbrakte bjørketrær», skrev avisen 1. september 1983. Det er ingen tvil om at denne indrefilet av en tomt kan få et langt mer interessant formål enn dagens.

Det finnes allerede en redningsplan for Jorenholmen, som kalles sentrumsplanen. I 2019 vedtok Stavanger kommune en langsiktig strategi med en gradvis reduksjon av parkeringskapasiteten, i takt med at andelen som reiser med bil til sentrum minker. Dette arbeidet er allerede påbegynt ved etablering av den midlertidige palleparken på Nytorget og tilrettelegging for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklister og gående, ved å fase ut gateparkering og mindre anlegg, som ved Domkirken og Klubbgaten.

Det sentrale i saken som ble behandlet i Utvalg for by- og samfunnsutvikling omhandler faktisk ikke Jorenholmen, men Fiskepiren. Med bakgrunn i at det er stor usikkerhet rundt parkeringsbehovet i fremtiden, og i en tid med dårlig økonomi, er det helt uansvarlig å bruke rundt en halv milliard kroner på å flytte parkeringsplasser et par hundre meter.

En marginal parkeringsgevinst

Vi må heller ikke glemme at det i dag ligger 4–5000 velfungerende kvadratmeter på Fiskepiren. Fra et miljøperspektiv er det misbruk av ressurser å rive den eksisterende båtterminalen for å oppnå en relativt marginal parkeringsgevinst.

Parkeringskapasitet er et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet og målsettingene i sentrumsplanen om å utvikle gå- og sykkelvennlig byrom står uendret. MDGs langsiktige plan om å fjerne parkeringshuset forhindrer ikke mulighetene for å omdisponere deler av bygget på kortere sikt. Biler trenger ikke utsikt, folk trenger utsikt, blir det sagt. Men hva nytter det hvis vi gjør de samme feilgrepene på Fiskepiren som vi har måttet leve med på Jorenholmen i 40 år?

Publisert: