Mer framtidsrettet å satse på havvind, elektrifisering og karbonfangst

DEBATT: Klimautslipp er skadelig for miljøet og koster etter hvert mye penger. Norges utslipp er høyere enn de tildelte kvotene, differansen må kjøpes fra EU-land som kutter mer enn de er pålagt.

«Viljen til store utslipp er så langt sterkere enn viljen til å bygge fornybar energi og ta fatt i utfordringene», skriver Per Thorvik.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 2021 var differansen 10,0 mill. kvoter. Snittpris var 540 kr. Norge betalte utlandet drøye 5 mrd. kr for at de tar CO₂-reduksjoner for oss. Utslipp på sokkelen sto for ca. halvparten innen denne kategorien.

Kvoteprisen går oppover

Antall kvoter blir gradvis redusert, kravene til landene vil øke. Vi bør forvente at kvoteprisen går én vei; oppover. Norge kan se årlige regninger på 10 og 12 milliarder dersom man ikke får til skjerping. Slike kvotekjøp i andre land er egentlig en utsettelse av tiltak som uansett må gjøres. Både CO₂-utslipp og tilhørende kvoter skal fullstendig bort om mindre enn 30 år ifølge europeiske vedtak. Det er følgelig mer framtidsrettet å bruke penger på kraftproduksjon fra havvind, elektrifisering og karbonfangst enn å betale store beløp til utlandet for å få utsatt de nødvendige tiltakene i Norge i noen år til.

Enkelte partier og skribenter hevder at elektrifisering og redusert forbruk av naturgass på norsk sokkel kun flytter utslippene til importlandene via økt gasseksport. Tilsvarende argumentet kan brukes mot all utfasing av fossil energi; spart kull, bensin, diesel kan alltid brukes av andre. Poenget er at Europa har utslippskvoter og ordninger som regulerer dette. Norge som er dårligst på kutt, bør ikke uroe seg for utslippene hos de europeiske kundene. Gass kan og erstatte kull, hvilket er gunstig for klimaet og til å lage lav-karbon hydrogen.

Uten en dynamikk for CO₂-kutt vil Norge og få problemer med sektoren uten kvoter (ESR-ordningen) der det kommer en kraftig skjerping av dagens målsettinger. Utover en viss fleksibilitet ligger det an til årlige milliardregninger hvis regjeringen må ut i Europa og forhandle med land som kan ta store klimagassreduksjoner for oss.

Setter Norge i et dårlig lys

Viljen til store utslipp er så langt sterkere enn viljen til å bygge fornybar energi og ta fatt i utfordringene. Denne kombinasjonen har en økende økonomisk pris, og den setter Norge i et dårlig lys. Utbygging av havvind og annen fornybar energi kan bidra til å snu trenden.

Norge kan se årlige regninger på 10 og 12 milliarder dersom man ikke får til skjerping.
Publisert: