«Untouchable» fartøysjef?

DEBATT: Rettsoppgjøret etter «Helge Ingstad»-forliset er en uforståelig affære. Av fartøyledelsen, fartøysjef og to vaktsjefer, så har rettsmyndighetene valgt å tiltale den som har absolutt det minste ansvaret av de tre.

«I sjøretten synes det som svært uvanlig at en alvorlig ulykke til sjøs som ender i tiltale ikke omfatter fartøysjefen eller kapteinen», skriver Jan Terje Langøen.
  • Jan Terje Langøen
    Pensjonist, Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den tiltalte hadde vært på vakt i åtte minutter da katastrofen inntrådte og hadde således ingen, eller minimale, muligheter for å forhindre katastrofen. Det direkte ansvaret for den grovt uansvarlige driften av fartøyet hadde vaktsjefen som gikk av vakt. Men det overordnete ansvaret hadde selvfølgelig fartøysjefen.

Det at et marinefartøy opererer i høy fart i et trangt og tett trafikkert farvann er antagelig nødvendig for å trene mannskapet. Fregattene er utstyrt med det mest moderne og avanserte systemer for å kunne gjøre dette på en sikker og profesjonell måte. Og marinen har nok prosedyrer og instruksjoner som skal sikre dette. Det er her at skipssjefens ansvar kommer inn. Han skal verifisere og sikre at driften av fartøyet, 24/7, blir gjort på en profesjonell måte. F.eks. at vaktsjefene benytter nødvendig utstyr som radar, at tilstrekkelig kvalifisert personell er på broen, og at visuell utsikt blir ivaretatt under mannskapsbytte. Skipssjefen skal ikke stå bak rattet, men som ansvarlig sjef skal han lede, kontrollere og verifisere at mannskapene gjennomfører krevende og risikofylte operasjoner på en sikker og profesjonell måte.

En påtroppende vaktsjef får oppdatering av avtroppende kollega og må stole på at driften for øyeblikket er ok.
Les også

Ingstad-dommen bør ankes

Dette er ikke et individuelt valg, det er et ansvar som er pålagt etter loven. Etterforskningsrapporten viste at det var alvorlige organisatoriske mangler om bord, at skipssjefen ikke hadde den pålagte styring på operasjoner av skipet, og at han således ikke hadde oppfylt det ansvar han var pålagt.

Så kan en stille spørsmål om hvordan påtalemyndigheten har kommet fram til tiltalen som den er. Avtroppende vaktsjef hadde gitt alle kommandoer, gitt ordre om kurs og fart, bestemt organisering av brovakter og radarpersonell og var således fullstendig ansvarlig for situasjonen som oppsto. En påtroppende vaktsjef, enten det gjelder et skip eller en plattform, får oppdatering av avtroppende kollega og må stole på at driften for øyeblikket er ok. Å gjøre forandringer i operasjonene før han selv har fått oversikt vil være uansvarlig. Etter mine begreper så er det, om en skulle tiltale en av vaktsjefene, avtroppende vaktsjef som hadde ansvaret for katastrofen og som skulle vært tiltalt.

I sjøretten synes det som svært uvanlig at en alvorlig ulykke til sjøs som ender i tiltale ikke omfatter fartøysjefen eller kapteinen.

I dag har skipssjefen en av de høyeste posisjonene i den norske marinen. En slik forfremmelse ville ikke vært mulig om han hadde blitt tiltalt og dømt i en straffesak. Men vi får ha tillit til at i konsultasjonene mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet så har dette ikke har vært en del av vurderingene, og la konspirasjonsteoriene ligge.

Publisert: