Er Sokndal i ferd med å bli en miljøversting?

DEBATT: I Sokndal står natur, ren kyst og folkehelse mot kapitalsterke Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH AS sine planer om et avfallsdeponi med tonnevis av helse- og miljøfarlig avfall.

Motstanden mot NOAHs deponiplaner, like ved den vernede kystbebyggelsen i Sokndal er massiv. Her 62 båter som deltok i en aksjon mot deponi i Rekefjord øst i 2016.
  • Signe Stene
    Nei til deponi i Sokndal
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Motstanden mot NOAHs deponiplaner, like ved den vernede kystbebyggelsen i Sokndal er massiv. I overkant av 1260 underskrifter er samlet inn, og fire velforeninger i bygda har protestert. Likevel har
ikke Gjelstens selskap, NOAH AS, skrinlagt avfallsplanene sine.

Politiske partier i bygda som Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre har offentlig uttalt at de vil stemme Nei til NOAHs deponiplaner. Hvorfor ikke enda flere partier, med Sokndals unge KrF-ordfører i spissen, har sagt klart og tydelig nei til deponiplanene er uklart for mange.

Ikke sett lignende i nyere tid

Bygdas lokalbefolkning fisker krabbe, hummer og fisk like ved steinbruddet der NOAH vil ha avfallsdeponi. Like ved ligger også lokalbefolkningens nær-turområder og den idylliske badevika Løgevik, med sandstrand, kulturhistorisk kystlandskap og spor fra tidligere bosettinger.

Lokal bebyggelse, Sogndalstrand Kulturhotell og sårbare naturområder ligger 1 km eller mindre fra deponiets yttergrense. I nyere tid er det ikke sett eksempler på at et slikt avfallsanlegg har fått ligge så nær folk og bebyggelse.

Politikere: Si nei!

NOAH vil fylle steinbruddet sitt i Rekefjord med såkalt ordinært avfall.
Problemet med ordinært avfall er at det kan inneholde de samme helse- og miljøfarlige stoffene som farlig avfall, bare i litt mindre konsentrasjoner.

Selskapet vil også kunne få tillatelse til å deponere såkalt stabilt ikke-reaktivt farlig avfall. Det er heller ikke usannsynlig at deponiet vil motta tonnevis av importert avfall fra Europa.

Deponiet vil gi daglig støvflukt, avgasser og vond lukt som kan spre seg over store avstander. Dette er en helsetrussel ingen snakker om. Det vil bli kontrollerte utslipp, og mest sannsynlig også ukontrollerte utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter til sjø.

Planene om et slikt helsefarlig og miljøødeleggende avfallsdeponi er en byrde som det ikke er rimelig at Sokndals innbyggere skal tåle.

Hva med barn og unge i Sokndal? Har ikke de også rett på en fremtid der natur, helse og livskvalitet er ivaretatt?

Nå må alle de politiske partiene i bygda ta ansvar og si et klart nei til avfallsdeponi i Sokndal.

Publisert: