Årets ONS hadde en virkelighetsfjern tilnærming til energi

DEBATT: Havvind sto sentralt under ONS, selv om vindkraft er både dyrt og dårlig. Kjernekraft som virkelig ville monnet, ble knapt nevnt under konferansen.

At den eneste energiproduksjonen som kan erstatte fossile brensler, kjernekraft, knapt nok ble nevnt på konferansen, understreker hvor virkelighetsfjerne mange er.
  • Ivar Sætre
    Sivilingeniør
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Årets Energimesse (ONS) ble arrangert under slagordet trust som betyr tillit. Selv om det meste, kanskje hele, konferansen er finansiert direkte og indirekte av inntekter fra olje og gass, var oppmerksomheten på konferansedelen rettet mot fornybar energi og klima, det være seg havvind, solkraft, karbonfangst og lagring eller tilgrensende emner. Svært mange deltakere, og ONS-ledelsen, synes overbevist om at fossile brensler bør fjernes som energikilder snarest. Det ubehagelige problemet er at fossile brensler i dag trengs mer enn noen gang – i lang tid.

Det manglet ikke på prominente deltakere. Den norske politiske eliten var der, sammen med en rekke internasjonale kjendiser. Politikken startet med et foredrag av den ukrainske presidenten. Det politiske aspektet ble ytterligere understreket av at Elon Musk besøkte Stavanger, ifølge Stavanger Aftenblad, «av takknemlighet til det norske folk sin støtte til elektriske kjøretøy». Det var norske politikere, ikke folket, han takket.

Les også

Sevland: – Tidenes ONS. Ren magi

Les også

Om strømpris, gasskrise, Russland og videomøter: – ONS kunne ikke vært bedre timet

Oljehovedstad? Ja. Energihovedstad? Nei

Av konferanseprogrammet synes det ikke å være tvil om at fornybar energi, for Norges del havvind, er det som bør og kan erstatte fossile brensler. Nesten alle omtalte dette som en ny, og lønnsom, norsk eksportindustri. Kritiske kommentarer var nærmest fraværende, selv om enkelte journalister begynner å tvile. Styrende politikere tviler ikke.

ONS finner sted i Stavanger, en by som med rette kan kalles den norske oljehovedstaden. Mange, spesielt politikere fra regionen mener også at byen er Norges energihovedstad. Det kan det nok stilles mange spørsmålstegn ved, selv om få gjør det. Stavanger er ikke noe senter for kunnskap om energi, selv om eksportert olje og gass fra Norge i hovedsak ender som energi, faktisk ca. 10 ganger så mye som den totale norske vannkraftproduksjonen.

Utsagn på ONS2022, var i stor grad urealistiske ønskedrømmer. At strømkrisen i Europa i disse dager i hovedsak skyldes en feilslått klima- og energipolitikk, sa få om noen, direkte. At den eneste energiproduksjonen som kan erstatte fossile brensler, kjernekraft, knapt nok ble nevnt på konferansen, understreker hvor virkelighetsfjerne mange er.

En måned før ONS var det en annen konferanse, Midsund-konferansen, utenfor Molde. Selv om denne helst handlet om havfiske (Havblikk 2022), startet den med to meget virkelighetsnære og utdypende foredrag om klima og energi.

Les også

Elon Musk på ONS: – Støre har helt rett

Kjernekraftekspert ble ikke invitert

Det første foredraget, av sivilingeniør Einar H. Årstad, var tema for et leserinnlegg i Aftenbladet i slutten av juni: «Hvorfor rasere naturen når det har null effekt på verdens klima?». Som tittelen antyder, handler dette om hvor nytteløs den norske klimapolitikken er. I tillegg blir det i foredraget vist hvor urealistisk det er at fornybar energi noen gang skal kunne erstatte fossile brensler.

Det andre foredraget var et skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind, av professor Jan Emblemsvåg ved NTNU i Ålesund. Det er få i Norge som kan like mye om moderne kjernekraft og energi som Emblemsvåg, men dette var ikke tema for hans foredrag. Det ble likevel ikke lagt skjul på at kjernekraft er løsningen for fremtidig energiforsyning.

Emblemsvåg snakket om havvind. Punkt for punkt viste han at havvind ikke er et lønnsomt alternativ for energiproduksjon når alle kostnader tas med, verken for Norge eller verden. Han så ikke noen argument for at Norge i det hele tatt skal fortsette med havvind, og hans konklusjon var at vindkraft er dyrt og dårlig.

Det er nesten tragisk at Emblemsvåg ble foreslått som foredragsholder for ONS2022, men dette ble kontant avslått. Slikt skaper ikke tillit.

Nesten alle omtalte havvind som en ny, og lønnsom, norsk eksportindustri. Kritiske kommentarer var nærmest fraværende, selv om enkelte journalister begynner å tvile. Styrende politikere tviler ikke.
Publisert: